Podkarpackie Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

R.261.5.2022 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 08.06.2022 r.

R.261.5.2022

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: ”Zagroda z Bożej Woli - kontynuacja prac budowlanych”, nr sprawy R.261.5.2022.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

„MURDRA” F.H.U.P. Drapała Stanisław, ul. Mielecka 148, 36-100 Kolbuszowa - 93 199,67 zł netto.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryterium oceny ofert.

Jacek Bardan

p.o. Dyrektor Muzeum

 

R.261.5.2022 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 07.06.2022 r.

R.261.5.2022

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy zapytania ofertowego pn: ”Zagroda z Bożej Woli - kontynuacja prac budowlanych” numer sprawy R.261.5.2022.

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że 7 czerwca 2022 roku o godz. 10:30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6; 36-100 Kolbuszowa odbyło się otwarcie ofert.

Więcej…

 

25.05.2022 r. R.261.6.2022 „Impregnacja dachów pokrytych gontem w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na następujących obiektach drewnianych: 1. Zespół kościelny z Rzochowa, 2. Spichlerz z Bidzin”.

Kolbuszowa, 25.05.2022 r.

R.261.6.2022

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Impregnacja dachów pokrytych gontem w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na następujących obiektach drewnianych:

1. Zespół kościelny z Rzochowa,

2. Spichlerz z Bidzin”.

W Kolbuszowej ul. Wolska 36, nr sprawy R.261.6.2022.

Więcej…

 

16.05.2022 r. R.261.5.2022 Zagroda z Bożej Woli - kontynuacja prac budowlanych

Kolbuszowa, 16.05.2022 r.

R.261.5.2022

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

”Zagroda z Bożej Woli - kontynuacja prac budowlanych” numer sprawy R.261.5.2022.

 

Więcej…

 

R.261.3.2022 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Kolbuszowa, 11.05.2022 r.

R.261.3.2022

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

   

Zamawiający – Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. Kościuszki 6, 36 -100 Kolbuszowa zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: „Zakup i dostawa 450 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek na remont dachu zabytkowego budynku drewnianego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy R.261.3.2022.

Więcej…

 
Więcej artykułów…