Podkarpackie Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

A.261.13.2019 Zapytanie ofertowe - "Dostawa tarcicy, bali i krawędziaków do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej ul. Wolska 36 wraz z wyładunkiem i ułożeniem na sztaplu we wskazanym miejscu przez zamawiającego w ilości 22.459m3

Kolbuszowa, 22.10.2019 r.

A.261.13.2019

MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na:

„Dostawę tarcicy, bali i krawędziaków do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej ul. Wolska 36 wraz z wyładunkiem i ułożeniem na sztaplu we wskazanym miejscu przez zamawiającego w ilości 22.459m3”.

Więcej…

 

A.261.12.2019 Zapytanie ofertowe - „Roboty wykończeniowe leśniczówki z Zerwanki (posadzka i szambo z przykanalikiem) w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.”

Kolbuszowa, 22.10.2019 r.

A.261.12.2019

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

      „Roboty wykończeniowe leśniczówki z Zerwanki (posadzka i szambo z przykanalikiem) w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.”

 

 

Więcej…

 

A.261.11.2019 „Montaż i uruchomienie zakupionej przez MKL pompy SE 1.80.100.15.4.50D.B. 1,5 kW 400V 10m ssącej, na wsporniku montażowym poz.sch.DN 80 1.1-3kW firmy Grundfos w istniejącej studni suchej przy młynie wodnym z Żołyni w Parku Etnograficznym Mu

Kolbuszowa, 22.10.2019 r.

A.261.11.2019

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Montaż i uruchomienie zakupionej przez MKL pompy SE 1.80.100.15.4.50D.B. 1,5 kW 400V 10m ssącej, na wsporniku montażowym poz.sch.DN 80 1.1-3kW firmy Grundfos w istniejącej studni suchej przy młynie wodnym z Żołyni w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”

 

Więcej…

 

A.261.8.2019 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kolbuszowa, 11.10.2019 r.

Nr sprawy: A.261.8.2019     

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postepowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „Wykonanie posadzki w stajni z Przecławia w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy: A.261.8.2019.

Więcej…

 

A.261.9.2019 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 11.10.2019 r.

Nr sprawy: A.261.9.5.2019 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postepowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „Utwardzeniu drogi do Garncarni w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy: A.261.9.2019.

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Powiaty