Podkarpackie Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

14.10.2022 r. R.261.10.2022 Utwardzenie dojazdu do zagrody Szylara i Kielara wraz z drenażem

Kolbuszowa, 14.10.2022 r.

R.261.10.2022

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Utwardzenie dojazdu do zagrody Szylara i Kielara wraz z drenażem w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” numer sprawy R.261.10.2022.

Więcej…

 

R.261.9.2022 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa,17.08.2022 r.

R.261.9.2022

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: „Wykonanie kiczek i rogówek ze słomy żytniej dostarczonej przez Muzeum w tzw. snopkach wraz z wykonaniem wymiany strzechy na połaci frontowej chałupy z Wrzaw w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, nr sprawy R.261.9.2022.

 

Więcej…

 

R.261.9.2022 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 11.08.2022 r.

R.261.9.2022

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy zapytania ofertowego pn: „Wykonanie kiczek i rogówek ze słomy żytniej dostarczonej przez Muzeum w tzw. snopkach wraz z wykonaniem wymiany strzechy na połaci frontowej chałupy z Wrzaw w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, nr sprawy R.261.9.2022.

Więcej…

 

29.07.2022 r. R.261.9.2022 „Wykonanie kiczek i rogówek ze słomy żytniej dostarczonej przez Muzeum w tzw. snopkach wraz z wykonaniem wymiany strzechy na połaci frontowej chałupy z Wrzaw"

Kolbuszowa, 29.07.2022 r.

R.261.9.2022

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

 

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie kiczek i rogówek ze słomy żytniej dostarczonej przez Muzeum w tzw. snopkach wraz z wykonaniem wymiany strzechy na połaci frontowej chałupy z Wrzaw w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, nr sprawy R.261.9.2022.

Więcej…

 

R.261.6.2022 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 13.06.2022 r.

R.261.6.2022

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: „Impregnacja dachów pokrytych gontem w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na następujących obiektach drewnianych:

1. Zespół kościelny z Rzochowa,

2. Spichlerz z Bidzin”. Nr sprawy R.261.6.2022

Więcej…

 
Więcej artykułów…