Podkarpackie Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

R.261.1.2022 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 01.04.2022 r.

R.261.1.2022

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy zapytania ofertowego pn. Zakup i dostawa grubiarki i pilarki stołowej do drewna do Parku Etnograficznego MKL w Kolbuszowej wraz z transportem i wyładunkiem, nr sprawy R.261.1.2022.

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że 1 kwietnia 2022 roku o godz. 10:30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,

ul. Kościuszki 6; 36-100 Kolbuszowa odbyło się otwarcie ofert.

 

Więcej…

 

28.03.2022 r. R.261.2.2022 Zakup i dostawa 450 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek na remont dachu zabytkowego budynku drewnianego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Kolbuszowa, 28.03.2022 r.

R.261.2.2022

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Zakup i dostawa 450 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek na remont dachu zabytkowego budynku drewnianego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy R.261.2.2022.

Więcej…

 

17.03.2022r. R.261.1.2022 Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa grubiarki i pilarki stołowej do drewna do Parku Etnograficznego MKL

 

 

Kolbuszowa, 17.03.2022 r.

R.261.1.2022

 

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

Zakup i dostawa grubiarki i pilarki stołowej do drewna do Parku Etnograficznego MKL w Kolbuszowej wraz z transportem i wyładunkiem, o parametrach jak w załączonej specyfikacji, dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, nr sprawy R.261.1.2022.

Więcej…

 

A.233.2.2021 Informacja z sesji otwarcia ofert

Kolbuszowa, 21.01.2022 r.

A.233.2.2021

                                                                                     

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy ogłoszenia na przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu Peugeot Boxer 2004 roku, nr rejestracyjny RKL 75AC, nr sprawy: A.233.2.2021

Więcej…

 

R.261.10.2021 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 25.11.2021 r.

R.261.10.2021

                                                                                     

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy zapytania ofertowego pn. „Zakup i dostawa tarcicy sosnowej oraz bali sosnowych do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, nr sprawy R.261.10.2021.

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że 25 listopada 2021 roku. o godz. 10:30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6; 36-100 Kolbuszowa odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

1.

DREW-DUL Marek Dul

ul. Rzeszowska 396

36-121 Wilcza Wola

27 435,50zł

Podpisy komisji:

  1. Artur Plizga
  2. Wojciech Dragan
  3. Wojciech Dulski

Jacek Bardan 

Dyrektor Muzuem 

 

 
Więcej artykułów…