Podkarpackie Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należą w szczególności:

1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
2. Przygotowanie i wdrażanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej zgodnie z wymaganiami:
3. Monitorowanie działalności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
4. Przygotowanie treści planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i przekazanie go do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

 • w zakresie dostępności architektonicznej;
 • w zakresie dostępności cyfrowej;
 • w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej;

5. Monitorowanie działalności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
6. Przygotowanie treści planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i przekazanie go do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
7. Przygotowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami co 4 lata, najpóźniej do 20 marca danego roku
8. Monitorowanie i przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
9. Monitorowanie i przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 • publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej;
 • przekazania do Wojewody Podkarpackiego;
 • pierwszy raport należy przygotować najpóźniej w terminie do 20 marca 2021 r.

10. Monitorowanie i przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Deklaracja dostępności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej zobowiązuje się zapewnić dostępność ekspozycji parku etnograficznego zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dokładamy wszelkich starań, aby wszyscy w parku etnograficznym czuli się komfortowo
i bezpiecznie. W tym celu realizujemy ofertę przewodnicką oraz edukacyjną odpowiadającą na zróżnicowane potrzeby odbiorców i stopniowo wprowadzamy usługi i narzędzia, które budują dostępność skansenu.  

W sprawach związanych z dostępnością Muzeum prosimy o kontakt:

Katarzyna Dypa

Kierownik Działu Upowszechniania i Promocji, koordynator dostępności

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 17 227 12 96

 

Plan działania na rzecz poprawy dostępności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej osobom ze szczególnymi potrzebami

 

1. Analiza stanu dostępności

 

Dostępność cyfrowa

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej zobowiązuje się zapewnić dostępność stron internetowych www.muzeumkolbuszowa.pl, www.sklep.muzeumkolbuszowa.pl, www.dziedzictwokulinarne.muzeumkolbuszowa.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data publikacji strony internetowej www.muzeumkolbuszowa.pl: 19 listopada 2012 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19 listopada 2012 r.
Data publikacji strony internetowej www.sklep.muzeumkolbuszowa.pl: 30 lipca 2014 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30 lipca 2014 r.
Data publikacji strony internetowej www.dziedzictwokulinarne.muzeumkolbuszowa.pl: 16 grudnia 2016 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16 grudnia 2016 r.

Status pod względem zgodności
Strony internetowe są niezgodne z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono 10.09.2020 r. (www.mzueumkolbuszowa.pl) oraz 12.03.2021 r. (www.sklep.muzeumkolbuszowa.pl oraz www.dziedzictwokulinarne.muzeumkolbuszowa.pl) na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt z Katarzyną Dypą: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 17 227 12 96.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dane teleadresowe podmiotu publicznego
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
ul. Kościuszki 6
36-100 Kolbuszowa
tel.: 17 227 12 96
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
Brak dostępności tłumacza migowego.

 

Dostępność architektoniczna

 

Park Etnograficzny Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Wolska 36, 36-100 Kolbuszowa

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 669 001 223, 17 227 10 71

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – biura

ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 17 227 12 96

 

Park Etnograficzny

Położony jest przy ul. Wolskiej 36 w Kolbuszowej. Zajmuje teren ok. 30 ha. Działka otoczona jest ogrodzeniem w większej części drewnianym. Ze względu na plenerowy charakter oraz specyfikę zabytkowej architektury park etnograficzny jest trudno dostępny dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową. Na obszarze ok. 30 ha zlokalizowanych jest ok. 100 obiektów drewnianej architektury, odtwarzane są także dawne nawierzchnie dróg czy mostki nad ciekami wodnymi. To powoduje, że zwiedzanie skansenu jest utrudnione.

Przy parku etnograficznym znajduje się parking. Do recepcji, w której mieści się kasa biletowa, jest ok. 100 m. Z parkingu przechodzi się do sektora wejściowego przez bramkę
(o szerokości 115 cm) na mostku na rzece Nil, a następnie dróżką żwirową utwardzoną
(o szerokości 150 cm). Dróżka może stanowić trudność dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Parking

Liczy 39 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych oraz 9 dla autokarów.

Sektor wejściowy

To obszar, w którym znajdują się budynek kasowy wraz ze sklepikiem i kawiarnią, zadaszona wiata rekreacyjna z rusztem, scena oraz kilka zadaszonych miejsc rekreacyjnych.

Wiata – ma próg o wysokości 6 cm.

Scena – nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową, na scenę prowadzą schody.

Recepcja – do budynku prowadzi wejście z niewielkimi schodami oraz podjazdem dla osób poruszających się na wózkach; nawierzchnia przy budynku jest żwirowa utwardzona i może stanowić trudność dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi są dwuskrzydłowe:
w sezonie letnim otwarte na oścież, natomiast w sezonie zimowym niezbędna jest pomoc pracownika Muzeum do otwarcia drugiego skrzydła. Wejście do budynku ma próg o wysokości 5 cm. Wewnątrz znajduje się sień z kontrastowymi kolorami ścian i podłogi,
a wejście do kasy biletowej oraz kawiarni jest bezprogowe. Do pomieszczenia kasowego prowadzą drzwi, które w okresie zimowym wymagają pomocy innej osoby przy otwarciu drugiego skrzydła. Wewnątrz budynku zawieszone są tabliczki nawigacyjne zawierające tekst oraz ilustrację informacyjną o przeznaczeniu danego pomieszczenia.

Przed wejściem zawieszona jest tablica informacyjna. Wewnątrz nie ma dostępnego planu budynku. Lady kasowe znajdują się na wysokości 84 i 87 cm.

Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystentem.

Przy stanowiskach kasowych brak pętli indukcyjnej. Nie ma tłumacza języka migowego online. Jest możliwość obsługi klientów z wykorzystaniem poczty elektronicznej ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), SMS i MMS (tel. 669 001 223).

Toalety – znajdują się z drugiej strony budynku, prowadzi do nich osobne wejście
z zewnątrz. Jest podjazd dla wózków. Nie ma udostępnionej toalety dla niepełnosprawnych.

Kawiarnia – do wnętrza prowadzą drzwi jednoskrzydłowe, lekko otwierane; lada na wysokości 88 cm, brak pętli indukcyjnej.

Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami będzie się odbywała przy wsparciu innych pracowników Muzeum.

 

Sektor lasowiacki i rzeszowski

Droga – przez park etnograficzny prowadzi szeroka droga żwirowo-ziemna utwardzona
(ok. 1 km);

Obiekty udostępnione do zwiedzania:

 1. większość obiektów ma ciemne, nieoświetlone sztucznym światłem pomieszczenia,
 2. w chałupach znajdują się wysokie progi,
 3. do młyna, wiatraków i garncarni prowadzą schody (często strome),
 4. w chałupie z Wrzaw, w której prezentowana jest ekspozycja zabawek, jest oświetlenie, które uruchamia się na czujnik ruchu;
 5. 8 obiektów wyposażonych jest w rozkładane podjazdy dla osób poruszających się na wózkach, są to: chałupa z Jeziórka, chałupa z Cierpisza, chałupa z Wrzaw, chałupa
  z Żołyni Dolnej, szkoła z Trzebosi, remiza ze Słociny, chałupa Kielarów z Markowej, chałupa z Budziwoja; trzy z nich dostępne są bez przewodnika, jednakże rozłożenie podjazdów wymaga pomocy opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz pracownika Muzeum;
 6. makieta tyflograficzna zagrody Szylarów z Markowej (zlokalizowana jest przy kasie biletowej)
 7. przewodnik w języku Braill’a z kilkoma ilustracjami tyflograficznymi obiektów (wypożyczenie jest bezpłatne).
 8. W zakresie dostępności architektonicznej:

Szkoła z Trzebosi – obiekt edukacyjny, w którym zlokalizowana jest ekspozycja starej klasy oraz dwie sale warsztatowe. Do wnętrza prowadzą drzwi dwuskrzydłowe, oraz progi stanowiące trudność dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Podczas zwiedzania z przewodnikiem dostępne są rozkładane rampy ułatwiające wjazd do wnętrza osobom na wózkach. We wnętrzu dostępne są toalety. Nie ma toalety dla niepełnosprawnych. Taka toaleta znajduje się w podwórzu szkolnym w osobnym budynku z Wólki Sokołowskiej. We wnętrzu brak planu budynku.

Kościoła z Rzochowa – obiekt, w którym odbywają się msze św., koncerty i inne wydarzenia kulturalne; otoczony jest ogrodzeniem, które ma dwa wejścia – główne prowadzi schodami, natomiast boczne ma równe podejście. Do wnętrza kościoła prowadzą niewielkie schody oraz stały podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Otoczenie wokół kościoła jest żwirowe utwardzone i może stanowić trudność osobom z niepełnosprawnością ruchową.

Dwór z Brzezin – obiekt, w którym organizowane są wydarzenia kulturalne; do wejścia głównego do budynku prowadzą schody, stały podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się przy bocznych drzwiach, które są szerokie jednoskrzydłowe, wejście ma próg, natomiast we wnętrzu przejścia do pomieszczeń są bezprogowe; w budynku są toalety, jedna z nich dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych; wewnątrz nie ma planu budynku.

Spichlerz Z Bidzin – obiekt wystawienniczy, nie jest dostosowany do osób
z niepełnosprawnością ruchową, do wnętrza prowadzą schody; podpisy na wystawach czasowych są zapisane czcionką bezszeryfową, kontrastowe, nie zawsze są zawieszone na wysokości dostosowanej do potrzeb osób na wózkach; wewnątrz nie ma planu budynku. Możliwy jest dostęp alternatywny.

Toalety – w podwórzu szkoły z Trzebosi, w budynku z Wólki Sokołowskiej, znajdują się toalety dla zwiedzających; jedna z nich przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych,
a także wyposażona w udogodnienia dla matek z małymi dziećmi (przewijak, krzesełko do zapięcia malucha).

 

Dostęność komunikacyjno-informacyjna

 

Zwiedzanie Parku Etnograficznego

Regulamin zwiedzania w języku łatwym

Każdy ze zwiedzających podczas zakupu biletu otrzymuje plan skansenu. Mapa nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową. Nie ma możliwości wypożyczenia lup powiększających.

Dla osób z niepełnosprawnością wzorku dostępne są:

Dla wszystkich zwiedzających dostępny jest bezpłatnie audioprzewodnik z zestawem głośnomówiącym w języku polskim lub angielskim. Nagrania z audioprzewodnika można także bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Muzeum i odsłuchiwać ze swojego urządzenia mobilnego.

Pprzewodnicy – część przewodników jest przeszkolona z obsługi oraz pracy z osobami niepełnosprawnymi; w Muzeum nie ma tłumacza języka migowego.

Oferta edukacyjna – dla grup osób niepełnosprawnych dostępne są wybrane tematy
z oferty edukacyjnej; każdorazowo istnieje możliwość dostosowania danego tematu do potrzeb grupy niepełnosprawnej.

Bilety – niepełnosprawnym i opiekunom przysługują bilety ulgowe w cenie 7 zł; posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługuje 50% zniżki na bilety.

Nie ma możliwości wypożyczenia wózka inwalidzkiego.

 

2. Plan działania na rzecz poprawy dostępności

 • udostępnić toaletę dla niepełnosprawnych w sektorze wejściowym
 • zakupić wózek inwalidzki do wypożyczania turystom z niepełnosprawnością ruchową.

a. W zakresie dostępności cyfrowej:

 • wykonać nową stronę internetową zgodną ze Standardem WCAG 2.1.

b. W zakresie dostępności komunikacyjno-informacyjnej:

 • wykonać uproszczony schemat planu parteru recepcji, szkoły, dworu
  i spichlerza, udostępnić na stronie internetowej oraz w ww. pomieszczeniach
 • stworzyć skrócony regulamin zwiedzania skansenu w tekście łatwym, udostępnić na stronie internetowej oraz w recepcji
 • zainstalować urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących
 • umożliwić dostęp do tłumaczeń migowych online
 • wyposażyć recepcję w znacznik informacyjny ToTupoint
 • wykonać dotykową makietę skansenu
 • nagrać filmiki w polskim języku migowym pt.:
 1. „Dostępność Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej dla osób
  z niepełnosprawnością słuchu”
 2. „Regulamin zwiedzania Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”
 • przygotować opisy kilku obiektów w audiodeskrypcji (tekst oraz audio).

 

Raport o stanie dostepności za 2020 r.