Podkarpackie Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

R.261.1.2021 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 31.03.2021 r.

Nr sprawy: R.261.1.2021

                                                                                     

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot. zapytania ofertowego – Wykonanie i dostawa 900 szt. snopków ze słomy żytniej do wykonania kiczek i rogówek przeznaczonych do częściowej wymiany poszycia dachu chałupy
z Huty Przedborskiej i stodoły z Kopci Górali w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”. Nr sprawy: R.261.1.2021.

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że do 31-03-2021 r. do godz. 10:00 wpłynęły następujące oferty.

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

1.

Dorota Chmielewska

Kiersnówek 41 17-120 Brańsk

31 500,00

2.

Gospodarstwo Rolne

Okrasiński Zbigniew

Kramkówka Duża 12A

19-110 Goniądz

25 200,00

3.

   Wacława Kwiatkowska

Rembów 71A

26-035 Raków

27 900,00

Podpisy komisji:

1. Artur Plizga

2. Wojciech Dragan

3. Katarzyna Mańkowska

 

R.261.1.2021 Wykonanie i dostawa 900 szt. snopków ze słomy żytniej do wykonania kiczek i rogówek

Kolbuszowa, 05.03.2021 r.

R.261.1.2021

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie i dostawa 900 szt. snopków ze słomy żytniej do wykonania kiczek i rogówek przeznaczonych do częściowej wymiany poszycia dachu chałupy z Huty Przedborskiej i stodoły z Kopci Górali w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy R.261.1.2021.

 

Więcej…

 

R.261.13.2020 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 18.11.2020 r.

R.261.13.2020

                                                                                     

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego pn. „Wykonanie tynków wewnętrznych w stajni z Bud Łańcuckich w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36,
w ramach zadania pn. ”Stajnia z Bud Łańcuckich”, nr sprawy: R.261.13.2020.

Więcej…

 

R.261.12.2020 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 17.11.2020 r.

R.261.12.2020

                                                               

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego pn. „Dostawa desek i bali (tarcicy obrzynanej i nieobrzynanej) do Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36 wraz z wyładunkiem i ułożeniem na sztaplu we wskazanym miejscu przez zamawiającego, w ilości 23,360 m3, w ramach realizacji zadania pn. ”Dom parafialny z Książnic”, nr sprawy: R.261.12.2020.

Więcej…

 

R.261.13.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 17.11.2020 r.

R.261.13.2020

                                                                                     

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn. „Wykonanie tynków wewnętrznych w stajni z Bud Łańcuckich w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36,
w ramach zadania pn. ”Stajnia z Bud Łańcuckich”, nr sprawy: R.261.13.2020

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Powiaty