Podkarpackie Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

R.261.4.2021 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Kolbuszowa, 28 lipca 2021r.

R.261.4.2021

                                                                                     

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy zapytania ofertowego pn. „Wymiana strzechy na budynku chałupy z Huty Przedborskiej (strona wschodnia) oraz na budynku stodoły z Kopci-Górali (strona zachodnia) wraz z remontem podwalin stodoły w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, nr sprawy: R.261.4.2021

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że 28 lipca 2021 roku. o godz. 10:30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6; 36-100 Kolbuszowa odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł)

1.

Danuta Michałek

Domatków 34

36-100 Kolbuszowa

31 300,00

31 300,00

Podpisy komisji:

  1. Artur Plizga
  2. Anna Stanisławska
  3. Katarzyna Mańkowska

                                                                 Z-ca Dyrektora Muzeum 

                                                                        Artur Plizga 

 

R.261.3.2021 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Kolbuszowa, 28 lipca 2021r.

R.261.3.2021

                                                                                     

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy zapytania ofertowego pn. Wykonanie 5400 szt. kiczek z powierzonych 900 szt. snopków słomy żytniej przeznaczonych do częściowej wymiany poszycia dachu chałupy z Huty Przedborskiej i stodoły z Kopci Górali w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, nr sprawy: R.261.3.2021

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że 28 lipca 2021 roku. o godz. 10:30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6; 36-100 Kolbuszowa odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł)

1.

Dariusz Drapała

Domatków 10

36-100 Kolbuszowa

14 000,00

14 000,00

2.

Dorota Chmielewska

Kiersnówek 41

17-120 Brańsk

26 460,00

32 545,80

Podpisy komisji:

  1. Artur Plizga
  2. Anna Stanisławska
  3. Katarzyna Mańkowska

                                                                 Z-ca Dyrektora Muzeum

                                                                        Artur Plizga 

 

R.261.4.2021 Zapytanie ofertowe - wymiana strzechy

Kolbuszowa 12.07.2021 r.

R.261.4.2021

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Wymiana strzechy na budynku chałupy z Huty Przedborskiej (strona wschodnia) oraz na budynku stodoły z Kopci – Górali (strona zachodnia) wraz z remontem fundamentów stodoły w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy R.261.4.2021.

 

Więcej…

 

R.261.3.2021 Zapytanie ofertowe - Wykonanie kiczek

Kolbuszowa 12.07.2021 r.

R.261.3.2021

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie 5400 szt. kiczek ze słomy żytniej dostarczonej przez Muzeum w tzw. snopkach w ilości 900 szt. przeznaczonych do częściowej wymiany poszycia dachu chałupy z Huty Przedborskiej i stodoły z Kopci Górali w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy R.261.3.2021.

 

Więcej…

 

R.261.2.2021 7.06.2021 r. INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 7 czerwca 2021

R.261.2.2021

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej chałupy i stodoły w Brzezinach, nr d. 357, dz. ew. nr 2532/4 w ramach zadania: „Zagroda rodziny Lejów – przeniesienie do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Wolskiej 36”, nr sprawy: MKL- R.261.2.21

 Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że 7 czerwca 2021 roku. o godz. 11:30
w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6; 36-100 Kolbuszowa odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto (zł)

1.

INSTAL-TECH Marcin Marzec

ul. Nowohucka 92a/15

30-728 Kraków

77 490,00

2.

Igor Babelski

mgr inż. architekt

ul. Słoneczna 6/7

35-061 Rzeszów

12 500,00

3.

EURO-PROJEKT Firma Doradczo Usługowa Budownictwa Zbigniew Chomiczewski

32-014 Brzezie 407

60 762,00

 

Jacek Bardan
Dyrektor Muzeum

 

 

 

 
Więcej artykułów…
Powiaty