Podkarpackie Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

R.261.23.2023 WYKONANIE PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO WEWNĘTRZNEGO DLA ZESPOŁU OBIEKTÓW (STREFA ZAPLECZA „A”) PARKU ETNOGRAFICZNEGO WRAZ Z ROZDZIELNICĄ PRĄDU POLICZNIKOWEGO

Kolbuszowa, 24 listopada 2023 r.

R.261.23.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie przyłącza elektrycznego wewnętrznego dla zespołu obiektów (strefa zaplecza „A”) Parku Etnograficznego wraz z rozdzielnicą prądu policznikowego”, numer sprawy R.261.23.2023.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza elektrycznego wewnętrznego dla zespołu obiektów (strefa zaplecza „A”) Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej tj. do budynku administracyjno-biurowego, budynku socjalno-warsztatowego, budynku magazynowego sprzętu rolniczego I, budynku magazynowego sprzętu rolniczego II wraz z rozdzielnicą prądu policznikowego:

Część I: Prace obejmujące roboty elektryczne do wykonania w 2023 r.:

- szafa kablowa SK ZK-3 z zasilaniem (oznaczone w przedmiarze jako I etap),

- zasilanie budynku nr 1 (budynek administracyjno-biurowy) - Rządcówka z Rudnej Wielkiej (oznaczone w przedmiarze jako IV etap).

Część II: Prace obejmujące roboty elektryczne do wykonania w 2024 r.:

- zasilanie budynku nr 3 (budynek magazynowy sprzętu rolniczego I) - magazyn techniczny (oznaczone w przedmiarze jako II etap),

- zasilanie budynku nr 2 (budynek socjalno-warsztatowy) - (oznaczone w przedmiarze jako III etap),

- zasilanie budynku nr 4 (budynek magazynowy sprzętu rolniczego II ) - magazyn rolniczy - (oznaczone w przedmiarze jako V etap).

 

 

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

 

Załączniki:

 

 1. Załącznik nr 1 –Projekt wykonawczy.
 2. Załącznik nr 2 - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 3. Załącznik nr 3– Przedmiar robót.
 4. Załącznik nr 4 –Propozycja cenowa.
 5. Załącznik nr 5– Wzór umowy.

Informacja z sesji otwarcia ofert do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

R.261.22.2023 DOSTAWA BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO W CELU ZESTAWIENIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W ZAGRODZIE GARNCARSKIEJ W RAMACH ZADANIA LASOWIACKIE GARNCARSTWO

Kolbuszowa, 13 listopada 2023 r.

R.261.22.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Dostawa bloczków z betonu komórkowego w celu zestawienia budynku gospodarczego w zagrodzie garncarskiej w ramach zadania Lasowiackie garncarstwo”, numer sprawy R.261.22.2023.

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa bloczków z betonu komórkowego w celu zestawienia budynku gospodarczego w zagrodzie garncarskiej w ramach zadania pn.: „Lasowiackie garncarstwo” zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia:

Bloczek z betonu komórkowego – 1680 szt. (35 palet po 48 szt. bloczków na palecie).

Bloczek z betonu komórkowego:

-        Wymiary: wysokość 24 cm, długość 59 cm, szerokość: 24 cm,

-        Klasa gęstości: 600,

-        Profilowanie gładkie.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Propozycja cenowa,
 2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy.

Informacja z sesji otwarcia ofert do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania PDF

 

 

R.261.21.2023 DOSTAWA PUSTAKÓW BETONOWYCH NA PODMURÓWKĘ CHAŁUPY GARNCARSKIEJ W RAMACH ZADANIA LASOWIACKIE GARNCARSTWO

Kolbuszowa, 10 listopada 2023 r.

R.261.21.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Dostawa pustaków betonowych na podmurówkę chałupy garncarskiej w ramach zadania Lasowiackie garncarstwo”, nr sprawy R.261.21.2023.

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pustaków betonowych na podmurówkę chałupy garncarskiej w ramach zadania pn. „Lasowiackie garncarstwo” zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia:

 1. Pustak betonowy 8 działowy o wymiarach 0,24x0,24x0,60 z elementem wzorniczym na zewnątrz(na jednym dłuższym boku) pustaka – wymiary boku 0,24x0,60 – 75szt.
 2. Pustak betonowy 8 działowy o wymiarach 0,24x0,24x60 bez elementu wzorniczego, na ściany wewnętrzne – 18 szt.
 3. Pustak betonowy 8 działowy narożny o wymiarach 0,24x0,24x60 z elementem wzorniczym na zewnątrz (na jednym dłuższym boku) i na czole pustaka (na jednym krótszym boku). Wymiary czoła pustaka 0,24x0,24 oraz boku pustaka 0,24x0,60 -7 szt.

Element wzorniczy pustaka betonowego należy wykonać według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

1. Załącznik nr 1 - Element wzorniczy pustaka betonowego,

2. Załącznik nr 2 - Propozycja cenowa,

3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy. 

 

Informacja z sesji otwarcia ofert do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania PDF

 

DZ.081.1.8.2023 LEN U LASOWIAKÓW Z SANDOMIERSKIEJ PUSZCZY

Kolbuszowa, 10 listopada 2023 r.

DZ.081.1.8.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Len u Lasowiaków z Sandomierskiej Puszczy” numer sprawy DZ.081.1.8.2023

 

Przedmiotem zamówienia jest remont stodoły z Woli Zarczyckiej usytuowanej na terenie Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

Zakres prac obejmuje m.in.:

 • Remont posadzki w sąsieku lewym,
 • Remont posadzki w sąsieku prawym,
 • Remont posadzki na boisku,
 • Drenaż stodoły z odprowadzeniem do rowu,
 • Wymiana strzechy na wypuście dachu od strony południowej.

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Przedmiar robót,
 2. Załącznik nr 2 – Rzut przyziemia stodoły,
 3. Załącznik nr 3 – Przebieg drenażu,
 4. Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy,
 5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy.

Informacja z sesji otwarcia ofert do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania PDF

 

R.261.20.2023 DOSTAWA CEGŁY HISTORYCZNEJ NA REALIZACJĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA LASOWIACKIE GARNCARSTWO

Kolbuszowa, 27 października 2023 r.

R.261.20.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Dostawa cegły historycznej na realizację obiektów budowlanych w ramach zadania Lasowiackie garncarstwo”, numer sprawy R.261.20.2023.

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa cegły historycznej do budowy obiektów w  zagrodzie garncarskiej wParku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, w ramach zadania pn. „Lasowiackie garncarstwo” zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia:

 1. Cegła historyczna na budynek chałupy garncarskiej – 1 170 szt. (5 palet),
 2. Cegła historyczna na piec do wypalania – 936 szt. (4 palety),

Razem 2106 szt. cegły historycznej tj. 9 palet po 234 szt. wraz z paletami.

 

Uwaga!

Cegła historycznaręcznie formowana o wymiarach 29 x 14 x 7-7,5 cm,

Mrozoodporność: pełna (25 cykli),

Nasiąkliwość: średnia 19%,

Klasa wytrzymałości: 10.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Propozycja cenowa
 2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Informacja z sesji otwarcia ofert - do pobrania PDF 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania PDF

 
Więcej artykułów…