Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.23.2023 WYKONANIE PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO WEWNĘTRZNEGO DLA ZESPOŁU OBIEKTÓW (STREFA ZAPLECZA „A”) PARKU ETNOGRAFICZNEGO WRAZ Z ROZDZIELNICĄ PRĄDU POLICZNIKOWEGO

R.261.23.2023 WYKONANIE PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO WEWNĘTRZNEGO DLA ZESPOŁU OBIEKTÓW (STREFA ZAPLECZA „A”) PARKU ETNOGRAFICZNEGO WRAZ Z ROZDZIELNICĄ PRĄDU POLICZNIKOWEGO

Kolbuszowa, 24 listopada 2023 r.

R.261.23.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie przyłącza elektrycznego wewnętrznego dla zespołu obiektów (strefa zaplecza „A”) Parku Etnograficznego wraz z rozdzielnicą prądu policznikowego”, numer sprawy R.261.23.2023.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza elektrycznego wewnętrznego dla zespołu obiektów (strefa zaplecza „A”) Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej tj. do budynku administracyjno-biurowego, budynku socjalno-warsztatowego, budynku magazynowego sprzętu rolniczego I, budynku magazynowego sprzętu rolniczego II wraz z rozdzielnicą prądu policznikowego:

Część I: Prace obejmujące roboty elektryczne do wykonania w 2023 r.:

- szafa kablowa SK ZK-3 z zasilaniem (oznaczone w przedmiarze jako I etap),

- zasilanie budynku nr 1 (budynek administracyjno-biurowy) - Rządcówka z Rudnej Wielkiej (oznaczone w przedmiarze jako IV etap).

Część II: Prace obejmujące roboty elektryczne do wykonania w 2024 r.:

- zasilanie budynku nr 3 (budynek magazynowy sprzętu rolniczego I) - magazyn techniczny (oznaczone w przedmiarze jako II etap),

- zasilanie budynku nr 2 (budynek socjalno-warsztatowy) - (oznaczone w przedmiarze jako III etap),

- zasilanie budynku nr 4 (budynek magazynowy sprzętu rolniczego II ) - magazyn rolniczy - (oznaczone w przedmiarze jako V etap).

 

 

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

 

Załączniki:

 

  1. Załącznik nr 1 –Projekt wykonawczy.
  2. Załącznik nr 2 - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
  3. Załącznik nr 3– Przedmiar robót.
  4. Załącznik nr 4 –Propozycja cenowa.
  5. Załącznik nr 5– Wzór umowy.

Informacja z sesji otwarcia ofert do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty