Podkarpackie Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

R.261.11.2022 Informacja z sesji otwarcia ofert

Kolbuszowa, 07.11.2022 r.

R.261.11.2022

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy zapytania ofertowego pn: „Częściowe zagospodarowanie terenu strefy zaplecza „A”, założenie dworskie” numer sprawy R.261.11.2022.

 

Więcej…

 

R.261.10.2022 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 26.10.2022 r.

R.261.10.2022

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: „Utwardzenie dojazdu do zagrody Szylara i Kielara wraz z drenażem w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” numer sprawy R.261.10.2022.

Więcej…

 

25.10.2022 r. R.261.11.2022 „Częściowe zagospodarowanie terenu strefy zaplecza „A”, założenie dworskie”

Kolbuszowa, 25.10.2022 r.

R.261.11.2022

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Częściowe zagospodarowanie terenu strefy zaplecza „A”, założenie dworskie” numer sprawy R.261.11.2022.

Więcej…

 

R.261.10.2022 Informacja z sesji otwarcia ofert

Kolbuszowa, 24.10.2022 r.

R.261.10.2022

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy zapytania ofertowego pn: „Utwardzenie dojazdu do zagrody Szylara i Kielara wraz z drenażem w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” numer sprawy R.261.10.2022.

 

Więcej…

 

14.10.2022 r. R.261.10.2022 Utwardzenie dojazdu do zagrody Szylara i Kielara wraz z drenażem

Kolbuszowa, 14.10.2022 r.

R.261.10.2022

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Utwardzenie dojazdu do zagrody Szylara i Kielara wraz z drenażem w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” numer sprawy R.261.10.2022.

Więcej…

 
Więcej artykułów…