Podkarpackie Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

R.261.3.2021 Zapytanie ofertowe - Wykonanie kiczek

Kolbuszowa 12.07.2021 r.

R.261.3.2021

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie 5400 szt. kiczek ze słomy żytniej dostarczonej przez Muzeum w tzw. snopkach w ilości 900 szt. przeznaczonych do częściowej wymiany poszycia dachu chałupy z Huty Przedborskiej i stodoły z Kopci Górali w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy R.261.3.2021.

 

Więcej…

 

R.261.2.2021 7.06.2021 r. INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 7 czerwca 2021

R.261.2.2021

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej chałupy i stodoły w Brzezinach, nr d. 357, dz. ew. nr 2532/4 w ramach zadania: „Zagroda rodziny Lejów – przeniesienie do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Wolskiej 36”, nr sprawy: MKL- R.261.2.21

 Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że 7 czerwca 2021 roku. o godz. 11:30
w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6; 36-100 Kolbuszowa odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto (zł)

1.

INSTAL-TECH Marcin Marzec

ul. Nowohucka 92a/15

30-728 Kraków

77 490,00

2.

Igor Babelski

mgr inż. architekt

ul. Słoneczna 6/7

35-061 Rzeszów

12 500,00

3.

EURO-PROJEKT Firma Doradczo Usługowa Budownictwa Zbigniew Chomiczewski

32-014 Brzezie 407

60 762,00

 

Jacek Bardan
Dyrektor Muzeum

 

 

 

 

R.261.2.2021 Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji architektoniczno - konserwatorskiej chałupy i stodoły w Brzezinach

Kolbuszowa, 25.05.2021 r.

Nr sprawy MKL-R.261/2/21

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

Do złożenia propozycji cenowej na wykonanie usługi opracowania dokumentacji architektoniczno – konserwatorskiej chałupy i stodoły w Brzezinach, nr d. 357, dz. ew. nr 2532/4, w ramach zadania: „Zagroda rodziny Lejów - przeniesienie do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Wolska 36”.

 

Więcej…

 

R.261.1.2021 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 31.03.2021 r.

Nr sprawy: R.261.1.2021

                                                                                     

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot. zapytania ofertowego – Wykonanie i dostawa 900 szt. snopków ze słomy żytniej do wykonania kiczek i rogówek przeznaczonych do częściowej wymiany poszycia dachu chałupy
z Huty Przedborskiej i stodoły z Kopci Górali w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”. Nr sprawy: R.261.1.2021.

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że do 31-03-2021 r. do godz. 10:00 wpłynęły następujące oferty.

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

1.

Dorota Chmielewska

Kiersnówek 41 17-120 Brańsk

31 500,00

2.

Gospodarstwo Rolne

Okrasiński Zbigniew

Kramkówka Duża 12A

19-110 Goniądz

25 200,00

3.

   Wacława Kwiatkowska

Rembów 71A

26-035 Raków

27 900,00

Podpisy komisji:

1. Artur Plizga

2. Wojciech Dragan

3. Katarzyna Mańkowska

 

R.261.1.2021 Wykonanie i dostawa 900 szt. snopków ze słomy żytniej do wykonania kiczek i rogówek

Kolbuszowa, 05.03.2021 r.

R.261.1.2021

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie i dostawa 900 szt. snopków ze słomy żytniej do wykonania kiczek i rogówek przeznaczonych do częściowej wymiany poszycia dachu chałupy z Huty Przedborskiej i stodoły z Kopci Górali w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy R.261.1.2021.

 

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Powiaty