Podkarpackie Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

R.261.17.2023 DOSTAWA KRAWĘDZIAKÓW, BALI I TARCICY DO PE MKL W KOLBUSZOWEJ W CELU ZESTAWIENIA CHAŁUPY GARNCARSKIEJ

Kolbuszowa, 9 października 2023 r.

R.261.17.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

Dostawa krawędziaków, bali i tarcicy do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w celu zestawienia chałupy garncarskiej” numer sprawy R.261.17.2023.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa krawędziaków, bali i tarcicy niezbędnych do budowy chałupy garncarskiej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, w ramach zadania pn. „Lasowiackie garncarstwo” zgodnie z wymogami zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Rysunki poglądowe chałupy garncarskiej.
 2. Załącznik nr 2 – Propozycja cenowa.
 3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy.

Informacja z sesji otwarcia ofert do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania PDF

 

DZ.081.1.6.2023 WYKONANIE PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO WRAZ Z ROZPROWADZENIEM LINII WEWNĘTRZNEJ

Kolbuszowa, 28 września 2023 r.

DZ.081.1.6.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z rozprowadzeniem linii wewnętrznej dla punktów świetlnych i gniazd hermetycznych dla stodoły z Woli Zarczyckiej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, numer sprawy DZ.081.1.6.2023

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z rozprowadzeniem linii wewnętrznej dla punktów świetlnych i gniazd hermetycznychdla stodołyz Woli Zarczyckiej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej realizowanego w ramach zadania pn.:„Len u Lasowiaków z Sandomierskiej Puszczy”.

Zakres prac obejmuje:

 • Ręczne kopanie rowów dla kabli;
 • Doprowadzenie kabli w rurach osłonowych do obiektu;
 • Rozprowadzenie instalacji wewnętrznej dla punktów świetlnych i do gniazd hermetycznych w rurach osłonowych na ścianach drewnianych;
 • Przyłączenie instalacji do istniejącej żeliwnej skrzynki kablowej;
 • Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy;
 • Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy;
 • Posprzątanie terenu robót.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF:

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Projekt wykonawczy
 2. Załącznik nr 2 – Przedmiar robót
 3. Załącznik nr 3 – Propozycja cenowa
 4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Informacja  z sesji otwarcia ofert - do pobrania PDF

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania - do pobrania PDF

 

 

A.261.6.2023 OPRACOWANIE WNIOSKU O DOFINASOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PODKARPACIA 2021-2027

Kolbuszowa, 27 września 2023 r.

A.261.6.2023

 

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Opracowanie wniosku o dofinasowanie projektu wraz z załącznikami w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (EFRR) ”, numer sprawy A.261.6.2023.:

 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wniosku wraz z następującymi załącznikami:

1. Odniesienie do kryteriów wyboru projektu,

2. Dokumentacja dotyczącą oceny oddziaływania na środowisko w tym DNSH,

3. Uzasadnienie i kalkulacja wartości wskaźników (jeżeli dotyczy),

4. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej (jeżeli dotyczy),

5.Dokumenty finansowe:

    5.1. Studium wykonalności

dla projektu pn.: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - Recepcja Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” wybieranego w sposób niekonkurencyjny, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Priorytet FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna

 Działanie FEPK.05.05 Kultura.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Propozycja cenowa,
 2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy.

Informacja z sesji otwarcia ofert - do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania PDF

 

R.261.15.2023 STODOŁA Z CYGANÓW. REMONT - WYMIANA POSZYCIA POŁACI DACHOWEJ DACHU ZE SŁOMY

Kolbuszowa, 24 sierpnia 2023 r.

R.261.15.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„STODOŁA Z CYGANÓW. REMONT - WYMIANA POSZYCIA POŁACI DACHOWEJ DACHU ZE SŁOMY”, numer sprawy R.261.15.2023.

 

W ramach realizowanego zadania zakłada się:

 • wykonanie kiczek i rogówek ze słomy żytniej dostarczonej przez Muzeum w tzw. „snopkach”, ilość snopków 800 szt. x 6 = 4800 szt. kiczek,
 • demontaż części frontowej w ilości 129,110 m2 starej strzechy na stodole z Cyganów wraz z wywiezieniem słomy do 1 km we wskazane miejsce bez naruszenia rogówek,
 • wymianę zgniłych elementów więźby dachowej –łaty, w ilości 18 m,
 • impregnacje odkrytych elementów więźby dachowej Fobosem 150,652 m2,
 • poszycie części frontowej dachu strzechą w ilości 129,110 m2 wraz z ekranem zabezpieczającym ułożonym na wywłaszczeniu dachu nad wrotami w ilości 98,800 m2 na budynku stodoły z Cyganów.

 

 Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Propozycja cenowa
 2. Załącznik nr 2 – Wymagania dotyczące wykonania i odbioru materiału strzecharskiego
 3. Załącznik nr 3–  Charakterystyka obiektu do wymiany strzechy
 4. Załącznik nr 4 – Przedmiar robót
 5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Informacja z sesji otwarcia ofert - do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania PDF

 

R.261.14.2023 CHAŁUPA DWORKOWA Z SĘDZISZOWA MŁP. – RECEPCJA

Kolbuszowa, 11 sierpnia 2023 r.

R.261.14.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Chałupa dworkowa z Sędziszowa Młp. – recepcja” numer sprawy R.261.14.2023

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Chałupa dworkowa z Sędziszowa Młp. – recepcja” nr sprawy R.261.14.2023. W chałupie dworkowej z Sędziszowa Małopolskiego usytuowanej na terenie Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, w ramach zadania zostaną wykonane prace m.in. na:

Dachu m.in.:

 • remont kominów,
 • demontaż i montaż instalacji odgromowej,
 • remont i impregnacja dachu gontowego,
 • wymiana rynien.

Elewacji m.in.:

 • malowanie elewacji,
 • remont stolarki okiennej i drzwiowej,
 • remont elementów drewnianych elewacji,
 • naprawa podjazdu dla niepełnosprawnych,
 • remont schodów,
 • remont cokołu i murków zewnętrznych.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Przedmiar robót,
 2. Załącznik nr 2 – Zdjęcia poglądowe Chałupy dworkowej z Sędziszowa Małopolskiego,
 3. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy,
 4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy.

Informacja z sesji otwarcia ofert - do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  - do pobrania PDF

 
Więcej artykułów…