Podkarpackie Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

R.261.10.2020 - Remont i wymiana poszycia dachu na obiekcie stodoły z Woli Zarczyckiej – Kołaczni w zagrodzie z Jeziórka w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36

Kolbuszowa 02.10.2020 r.

R.261.10.2020

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Remont i wymiana poszycia dachu na obiekcie stodoły z Woli Zarczyckiej – Kołaczni

w zagrodzie z Jeziórka w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

Więcej…

 

R.261.8.2020 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 18.09.2020 r.

R.261.8.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy zapytania ofertowego pn. „Wykonanie kiczek i rogówek ze słomy żytniej dostarczonej przez Muzeum w tzw. snopkach”, numer sprawy R.261.8.2020.

Więcej…

 

R.261.8.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Kolbuszowa, 14.09.2020r.

Nr sprawy: R.261.8.2020

                                                                                     

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Zapytanie ofertowe – Wykonanie kiczek i rogówek ze słomy żytniej dostarczonej przez Muzeum w tzw. snopkach”, Nr sprawy: R.261.8.2020.

 

Więcej…

 

R.261.8.2020 Wykonanie kiczek i rogówek ze słomy żytniej dostarczonej przez Muzeum w tzw. snopkach

Kolbuszowa 28.08.2020 r.

R.261.8.2020

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie kiczek i rogówek ze słomy żytniej dostarczonej przez Muzeum w tzw. snopkach”.

Więcej…

 

R.261.7.2020 Wykonanie i dostawa 1350 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek i rogówek na wymianę poszycia dachu ze słomy na obiekcie stodoły z Woli Zarczyckiej – Kołaczni w zagrodzie z Jeziórka w PE MKL

 

Kolbuszowa, 01.07.2020 r

R.261.7.2020

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie i dostawa 1350 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek i rogówek na wymianę poszycia dachu ze słomy na obiekcie stodoły z Woli Zarczyckiej – Kołaczni w zagrodzie z Jeziórka w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy R.261.7.2020

 

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Powiaty