Podkarpackie Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

R.261.3.2022 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 05.05.2022 r.

R.261.3.2022

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

„Zakup i dostawa 450 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek na remont dachu zabytkowego budynku drewnianego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy R.261.3.2022.

Więcej…

 

20.04.2022 r. R.261.3.2022 Zakup i dostawa 450 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek na remont dachu zabytkowego budynku drewnianego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Kolbuszowa, 20.04.2022 r.

R.261.3.2022

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Zakup i dostawa 450 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek na remont dachu zabytkowego budynku drewnianego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy R.261.3.2022.

Więcej…

 

R.261.2.2022 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 14.04.2022 r.

R.261.2.2022

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy zapytania ofertowego pn: „Zakup i dostawa 450 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek na remont dachu zabytkowego budynku drewnianego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy R.261.2.2022.

Więcej…

 

R.261.1.2022 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 07.04.2022 r.

R.261.1.2022

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego pn. Zakup i dostawa grubiarki i pilarki stołowej do drewna do Parku Etnograficznego MKL w Kolbuszowej wraz z transportem i wyładunkiem, nr sprawy R.261.1.2022.

Więcej…

 

R.261.1.2022 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 01.04.2022 r.

R.261.1.2022

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy zapytania ofertowego pn. Zakup i dostawa grubiarki i pilarki stołowej do drewna do Parku Etnograficznego MKL w Kolbuszowej wraz z transportem i wyładunkiem, nr sprawy R.261.1.2022.

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że 1 kwietnia 2022 roku o godz. 10:30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,

ul. Kościuszki 6; 36-100 Kolbuszowa odbyło się otwarcie ofert.

 

Więcej…

 
Więcej artykułów…