Podkarpackie Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

A.261.11.2019 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 22.11.2019 r.

Nr sprawy: A.261.11.2019   

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postepowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „Montaż i uruchomienie zakupionej przez MKL pompy SE 1.80.100.15.4.50D.B. 1,5 kW 400V 10m ssącej, na wsporniku montażowym poz.sch.DN 80 1.1-3kW firmy Grundfos w istniejącej studni suchej przy młynie wodnym z Żołyni w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”

Więcej…

 

R.261.13.2019 Kolbuszowa, 14.11.2019 r. Nr sprawy: R.261.13.2019 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 14.11.2019 r.

Nr sprawy: R.261.13.2019   

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postepowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „Wykonanie kiczek i rogówek ze słomy żytniej dostarczonej przez Muzeum w tzw. snopkach wraz wykonaniem wymiany części strzech na budynku chałupy Żołyni (szewca) oraz stodole z Podwisłocza w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36” nr sprawy: R.261.13.2019.

Więcej…

 

R.261.13.2019 Informacja z sesji otwarcia ofert

Kolbuszowa, 08.11.2019 r.

R.261.13.2019

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dotyczy zapytania ofertowego pn. „Wykonanie kiczek i rogówek ze słomy żytniej dostarczonej przez Muzeum w tzw. snopkach wraz wykonaniem wymiany części strzech na budynku chałupy Żołyni (szewca) oraz stodole z Podwisłocza w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”nr sprawy: R.261.13.2019

Więcej…

 

A.261.12.2019 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 08.11.2019 r.

Nr sprawy: A.261.12.4.2019               

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postepowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „Roboty wykończeniowe leśniczówki z Zerwanki (posadzka i szambo z przykanalikiem) w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.”numer sprawy: A.261.12.2019.

Więcej…

 

A.261.14.2019 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 07.11.2019 r.

A.261.14.2019

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dotyczy zapytania ofertowego pn. „Remont istniejącego odrodzenia parkingu w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36” nr sprawy: A.261.14.2019

 

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Powiaty