Podkarpackie Majątek

Majątek jednostki


Majątek trwały na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił:

 

Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów

193 765,58 zł

Budynki i budowle, obiekty budowlane

9 250 278,63 zł

Kotły, maszyny i urządzenia

212 301,82 zł

Środki transportu 

518 041,48 zł

Narzędzia, przyrządy i inne

564 620,82 zł

Muzealia 

1 965 459,63 zł

Pozostałe środki trwałe   

481 830,30 zł

Zbiory biblioteczne

49 806,50 zł

Środki trwałe w budowie

4 423 293,25 zł

Wartości niematerialne i prawne     

35 768,07 zł

Ogółem majątek trwały 

17 695 166,08 zł

Poprawiony (wtorek, 08 marca 2022 08:39)