Podkarpackie Budżet i inwestycje

Budżet i inwestycje

NAJISTOTNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
NA DZIEŃ 31.12.2015 R.:

 

Suma bilansowa 8 039 344,51 zł
Wynik finansowy (strata)   109 176,89 zł

 

I PRZYCHODY: 2 703 173,28 zł

Przychody z działalności statutowej: 164 683,92 zł
Przychody z działalności gospodarczej (najem, sprzedaż pamiątek, reklama): 91 453,86 zł
Przychody z działalności finansowej: 0,51 zł
Pozostałe przychody: 128 277,48 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Podkarpackiego: 2 093 272,69 zł
Dotacje celowe z budżetu państwa: 54 960,00 zł
Przychody równoważące odpisy amortyzacyjne środków trwałych sfinansowanych z dotacji: 170 524,82 zł


II KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW: 2 593 996,39 zł

Koszty osobowe: 1 793 187,27 zł
Remonty i konserwacje: 75 879,15 zł
Wydatki bieżące: 433 588,58 zł
Pozostałe koszty: 42 013,01 zł
Amortyzacja: 249 328,38 zł


DOTACJE: 2 148 232,69 zł w tym:
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Podkarpackiego: 2 065 000,00 zł
Dotacje celowe z budżetu Województwa Podkarpackiego: 28 272,69 zł
Dotacje celowe z budżetu państwa: 30 000,00 zł
Dotacja PROW: 24 960,00 zł

Dotacje majątkowe z budżetu Województwa Podkarpackiego: 289 236,31 zł
 
Powiaty