Podkarpackie Kierownictwo

KierownictwoJednostką kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy, kierując się wskazówkami Rady Muzealnej.
Podstawą działania jest plan opiniowany przez Radę Muzealną.
Finansowanie działalności odbywa się ze środków budżetowych i pozabudżetowych.


Kierownictwo 
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej:

Dyrektor  – mgr Jacek Bardan
Z-ca Dyrektora – mgr Artur Plizga
Główna Księgowa –
mgr Anna Stanisławska
 
Powiaty