Podkarpackie Działalność

Działalność

 

Głównym zadaniem Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej jest gromadzenie oraz opracowywanie zbiorów w zakresie etnografii, historii, sztuk plastycznych i ludowego rzemiosła artystycznego z określonego statutem terenu etnograficznego Lasowiaków i Rzeszowiaków.

 
 
Do pozostałych zadań należy:

 

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej życia społecznego mieszkańców wsi i małych miasteczek grup etnograficznych Lasowiaków i Rzeszowiaków;

- przechowywanie, zabezpieczanie i konserwacja muzealiów;

- organizacja oraz utrzymanie wystawy stałej budownictwa architektury drewnianej w Parku Etnograficznym;

- organizacja wystaw stałych oraz czasowych;

- udostępnianie zbiorów dla celów naukowych oraz edukacyjnych;

- prowadzenie działalności edukacyjnej realizowanej poprzez lekcje muzealne, prezentacje, odczyty prowadzone w Parku Etnograficznym i w szkołach oraz organizację konkursów dotyczących zwyczajów i obrzędów ludowych;

- prowadzenie działalności promocyjnej i popularyzatorskiej, realizowanej m.in. poprzez organizację imprez folklorystycznych;
prowadzenie działalności wydawniczej;

- opracowywanie opinii i ocen oraz udzielanie informacji w zakresie swojej działalności;

- współpraca z innymi instytucjami o podobnych zadaniachZajęcia tematyczne - 
zobacz

Plan imprez 2016 - 
zobacz

Plan warsztatów 2016 - 
zobacz

 
Powiaty