Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.18.2023 UTWARDZENIE TERENU WZDŁUŻ ŚCIANY FRONTOWEJ STAJNI Z BUD ŁAŃCUCKICH I WOKÓŁ STUDNI

R.261.18.2023 UTWARDZENIE TERENU WZDŁUŻ ŚCIANY FRONTOWEJ STAJNI Z BUD ŁAŃCUCKICH I WOKÓŁ STUDNI

Kolbuszowa,19 października 2023 r.

R.261.18.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Utwardzenie terenu wzdłuż ściany frontowej stajni z Bud Łańcuckich i wokół studni” numer sprawy R.261.18.2023.

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Utwardzenie terenu wzdłuż ściany frontowej stajni z Bud Łańcuckich i wokół studni” nr sprawy R.261.18.2023, w ramach zadania zostaną wykonane następujące prace:

  • Utwardzenie terenu,
  • Bruk przy studni,
  • Drenaż rowu za stodołą z Majdanu Królewskiego,
  • Korekta rowu za stodołą z Majdanu Królewskiego.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

 

Załączniki:

 

  1. Załącznik nr 1 – Przedmiar robót,
  2. Załącznik nr 2 – Plan sytuacyjny,
  3. Załącznik nr 3 – Zdjęcia poglądowe bruku,
  4. Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy,
  5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy.

Informacja z sesji otwarcia ofert - do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofery do pobrania PDF