Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.19.2023 DOSTAWA DREWNA NA WIĘŹBĘ DACHOWĄ W CELU ZESTAWIENIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W ZAGRODZIE GARNCARSKIEJ

R.261.19.2023 DOSTAWA DREWNA NA WIĘŹBĘ DACHOWĄ W CELU ZESTAWIENIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W ZAGRODZIE GARNCARSKIEJ

Kolbuszowa, 27 października 2023 r.

R.261.19.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Dostawa drewna na więźbę dachową w celu zestawienia budynku gospodarczego w zagrodzie garncarskiej” numer sprawy R.261.19.2023.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa drewna na więźbę dachową dla budynku gospodarczego w zagrodzie garncarskiej oraz wykonanie zadaszenia wParku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, w ramach zadania pn. „Lasowiackie garncarstwo”.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania  PDF

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Propozycja cenowa
  2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Informacja z sesji otwarcia ofert do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania PDF