Podkarpackie Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

R.261.19.2023 DOSTAWA DREWNA NA WIĘŹBĘ DACHOWĄ W CELU ZESTAWIENIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W ZAGRODZIE GARNCARSKIEJ

Kolbuszowa, 27 października 2023 r.

R.261.19.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Dostawa drewna na więźbę dachową w celu zestawienia budynku gospodarczego w zagrodzie garncarskiej” numer sprawy R.261.19.2023.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa drewna na więźbę dachową dla budynku gospodarczego w zagrodzie garncarskiej oraz wykonanie zadaszenia wParku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, w ramach zadania pn. „Lasowiackie garncarstwo”.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania  PDF

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Propozycja cenowa
 2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Informacja z sesji otwarcia ofert do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania PDF

 

R.261.18.2023 UTWARDZENIE TERENU WZDŁUŻ ŚCIANY FRONTOWEJ STAJNI Z BUD ŁAŃCUCKICH I WOKÓŁ STUDNI

Kolbuszowa,19 października 2023 r.

R.261.18.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Utwardzenie terenu wzdłuż ściany frontowej stajni z Bud Łańcuckich i wokół studni” numer sprawy R.261.18.2023.

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Utwardzenie terenu wzdłuż ściany frontowej stajni z Bud Łańcuckich i wokół studni” nr sprawy R.261.18.2023, w ramach zadania zostaną wykonane następujące prace:

 • Utwardzenie terenu,
 • Bruk przy studni,
 • Drenaż rowu za stodołą z Majdanu Królewskiego,
 • Korekta rowu za stodołą z Majdanu Królewskiego.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

 

Załączniki:

 

 1. Załącznik nr 1 – Przedmiar robót,
 2. Załącznik nr 2 – Plan sytuacyjny,
 3. Załącznik nr 3 – Zdjęcia poglądowe bruku,
 4. Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy,
 5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy.

Informacja z sesji otwarcia ofert - do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofery do pobrania PDF

 

 

DZ.081.1.7.2023 WYKONANIE PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO WRAZ Z ROZPROWADZENIEM LINII WEWNĘTRZNEJ DLA PUNKTÓW ŚWIETLNYCH I GNIAZD HERMETYCZNYCH DLA STODOŁY Z WOLI ZARCZYCKIEJ

Kolbuszowa, 13 października 2023 r.

DZ.081.1.7.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z rozprowadzeniem linii wewnętrznej dla punktów świetlnych i gniazd hermetycznych dla stodoły z Woli Zarczyckiej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, numer sprawy DZ.081.1.7.2023

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z rozprowadzeniem linii wewnętrznej dla punktów świetlnych i gniazd hermetycznychdla stodołyz Woli Zarczyckiej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej realizowanego w ramach zadania pn.:„Len u Lasowiaków z Sandomierskiej Puszczy”.

Zakres prac obejmuje:

 • Ręczne kopanie rowów dla kabli;
 • Doprowadzenie kabli w rurach osłonowych do obiektu;
 • Rozprowadzenie instalacji wewnętrznej dla punktów świetlnych i do gniazd hermetycznych w rurach osłonowych na ścianach drewnianych;
 • Przyłączenie instalacji do istniejącej żeliwnej skrzynki kablowej;
 • Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy;
 • Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy;
 • Posprzątanie terenu robót.

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

Załączniki:

 

 

 1. Załącznik nr 1 – Projekt wykonawczy
 2. Załącznik nr 2 – Przedmiar robót
 3. Załącznik nr 3 – Propozycja cenowa
 4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Informacja z sesji otwarcia ofert do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania PDF

 

R.261.17.2023 DOSTAWA KRAWĘDZIAKÓW, BALI I TARCICY DO PE MKL W KOLBUSZOWEJ W CELU ZESTAWIENIA CHAŁUPY GARNCARSKIEJ

Kolbuszowa, 9 października 2023 r.

R.261.17.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

Dostawa krawędziaków, bali i tarcicy do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w celu zestawienia chałupy garncarskiej” numer sprawy R.261.17.2023.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa krawędziaków, bali i tarcicy niezbędnych do budowy chałupy garncarskiej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, w ramach zadania pn. „Lasowiackie garncarstwo” zgodnie z wymogami zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Rysunki poglądowe chałupy garncarskiej.
 2. Załącznik nr 2 – Propozycja cenowa.
 3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy.

Informacja z sesji otwarcia ofert do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania PDF

 

DZ.081.1.6.2023 WYKONANIE PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO WRAZ Z ROZPROWADZENIEM LINII WEWNĘTRZNEJ

Kolbuszowa, 28 września 2023 r.

DZ.081.1.6.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z rozprowadzeniem linii wewnętrznej dla punktów świetlnych i gniazd hermetycznych dla stodoły z Woli Zarczyckiej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, numer sprawy DZ.081.1.6.2023

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z rozprowadzeniem linii wewnętrznej dla punktów świetlnych i gniazd hermetycznychdla stodołyz Woli Zarczyckiej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej realizowanego w ramach zadania pn.:„Len u Lasowiaków z Sandomierskiej Puszczy”.

Zakres prac obejmuje:

 • Ręczne kopanie rowów dla kabli;
 • Doprowadzenie kabli w rurach osłonowych do obiektu;
 • Rozprowadzenie instalacji wewnętrznej dla punktów świetlnych i do gniazd hermetycznych w rurach osłonowych na ścianach drewnianych;
 • Przyłączenie instalacji do istniejącej żeliwnej skrzynki kablowej;
 • Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy;
 • Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy;
 • Posprzątanie terenu robót.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF:

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Projekt wykonawczy
 2. Załącznik nr 2 – Przedmiar robót
 3. Załącznik nr 3 – Propozycja cenowa
 4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Informacja  z sesji otwarcia ofert - do pobrania PDF

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania - do pobrania PDF

 

 
Więcej artykułów…