Podkarpackie Zapytania ofertowe DZ.081.1.7.2023 WYKONANIE PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO WRAZ Z ROZPROWADZENIEM LINII WEWNĘTRZNEJ DLA PUNKTÓW ŚWIETLNYCH I GNIAZD HERMETYCZNYCH DLA STODOŁY Z WOLI ZARCZYCKIEJ

DZ.081.1.7.2023 WYKONANIE PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO WRAZ Z ROZPROWADZENIEM LINII WEWNĘTRZNEJ DLA PUNKTÓW ŚWIETLNYCH I GNIAZD HERMETYCZNYCH DLA STODOŁY Z WOLI ZARCZYCKIEJ

Kolbuszowa, 13 października 2023 r.

DZ.081.1.7.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z rozprowadzeniem linii wewnętrznej dla punktów świetlnych i gniazd hermetycznych dla stodoły z Woli Zarczyckiej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, numer sprawy DZ.081.1.7.2023

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z rozprowadzeniem linii wewnętrznej dla punktów świetlnych i gniazd hermetycznychdla stodołyz Woli Zarczyckiej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej realizowanego w ramach zadania pn.:„Len u Lasowiaków z Sandomierskiej Puszczy”.

Zakres prac obejmuje:

 • Ręczne kopanie rowów dla kabli;
 • Doprowadzenie kabli w rurach osłonowych do obiektu;
 • Rozprowadzenie instalacji wewnętrznej dla punktów świetlnych i do gniazd hermetycznych w rurach osłonowych na ścianach drewnianych;
 • Przyłączenie instalacji do istniejącej żeliwnej skrzynki kablowej;
 • Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy;
 • Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy;
 • Posprzątanie terenu robót.

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

Załączniki:

 

 

 1. Załącznik nr 1 – Projekt wykonawczy
 2. Załącznik nr 2 – Przedmiar robót
 3. Załącznik nr 3 – Propozycja cenowa
 4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Informacja z sesji otwarcia ofert do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania PDF