Podkarpackie Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

R.261.7.2020 Wykonanie i dostawa 1350 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek i rogówek na wymianę poszycia dachu ze słomy na obiekcie stodoły z Woli Zarczyckiej – Kołaczni w zagrodzie z Jeziórka w PE MKL

 

Kolbuszowa, 01.07.2020 r

R.261.7.2020

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie i dostawa 1350 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek i rogówek na wymianę poszycia dachu ze słomy na obiekcie stodoły z Woli Zarczyckiej – Kołaczni w zagrodzie z Jeziórka w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy R.261.7.2020

 

Więcej…

 

R.261.6.2020 Unieważnienie zapytania ofertowego

Kolbuszowa, 22 czerwca 2020 r.

R.261.6.2020

 

                Unieważnienie zapytania ofertowego

na zadanie „Remont i wymiana poszycia dachu na obiekcie stodoły z Woli Zarczyckiej – Kołaczni w zagrodzie z Jeziórka w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy: R.261.6.2020.

Więcej…

 

R.261.6.2020 Informacja z sesji otwarcia ofert „Remont i wymiana poszycia dachu na obiekcie stodoły z Woli Zarczyckiej – Kołaczni w zagrodzie z Jeziórka w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”,

Kolbuszowa, 22.06.2020 r.

R.261.6.2020

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dotyczy zapytania ofertowego pn. „Remont i wymiana poszycia dachu na obiekcie stodoły z Woli Zarczyckiej – Kołaczni w zagrodzie z Jeziórka w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy R.261.6.2020

Więcej…

 

R.261.6.2020 Zapytanie ofertowe - Remont i wymiana poszycia dachu na obiekcie stodoły z Woli Zarczyckiej – Kołaczni w zagrodzie z Jeziórka w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36

Kolbuszowa 4.06.2020 r.

R.261.6.2020

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Remont i wymiana poszycia dachu na obiekcie stodoły z Woli Zarczyckiej – Kołaczni w zagrodzie z Jeziórka w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

 

Więcej…

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 20.05.2020 r.

R.261.5.2020

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dotyczy zapytania ofertowego pn. „Wykonanie kiczek ze słomy żytniej dostarczonej przez Muzeum w tzw. snopkach w ilości 400 szt. wraz wykonaniem wymiany strzechy na budynku chałupy z Huty Przedborskiej (strona zachodnia ) oraz remontem zrębu od strony tylnej (zachodniej) w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy R.261.5.2020.

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Powiaty