Podkarpackie Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

R.261.13.2020 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 18.11.2020 r.

R.261.13.2020

                                                                                     

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego pn. „Wykonanie tynków wewnętrznych w stajni z Bud Łańcuckich w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36,
w ramach zadania pn. ”Stajnia z Bud Łańcuckich”, nr sprawy: R.261.13.2020.

Więcej…

 

R.261.12.2020 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 17.11.2020 r.

R.261.12.2020

                                                               

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego pn. „Dostawa desek i bali (tarcicy obrzynanej i nieobrzynanej) do Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36 wraz z wyładunkiem i ułożeniem na sztaplu we wskazanym miejscu przez zamawiającego, w ilości 23,360 m3, w ramach realizacji zadania pn. ”Dom parafialny z Książnic”, nr sprawy: R.261.12.2020.

Więcej…

 

R.261.13.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 17.11.2020 r.

R.261.13.2020

                                                                                     

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn. „Wykonanie tynków wewnętrznych w stajni z Bud Łańcuckich w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36,
w ramach zadania pn. ”Stajnia z Bud Łańcuckich”, nr sprawy: R.261.13.2020

Więcej…

 

R.261.12.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 16.11.2020 r.

R.261.12.2020

                                                                                     

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy zapytania ofertowego pn. „Dostawa desek i bali (tarcicy obrzynanej i nieobrzynanej) do Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36 wraz z wyładunkiem i ułożeniem na sztaplu we wskazanym miejscu przez zamawiającego, w ilości 23,360 m3, w ramach realizacji zadania pn. ”Dom parafialny z Książnic”, nr sprawy: R.261.12.2020

Więcej…

 

R.261.13.2020 Wykonanie tynków wewnętrznych w stajni z Bud Łańcuckich w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej

 

Kolbuszowa 06.11.2020 r.

R.261.13.2020

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na

Wykonanie tynków wewnętrznych w stajni z Bud Łańcuckich w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36., w ramach zadnia pn „Stajnia z Bud Łańcuckich”

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Powiaty