Podkarpackie Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

R.261.12.2023 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAGRODY GARNCARSKIEJ ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI

Kolbuszowa, 12 lipca 2023 r.

R.261.12.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagrody garncarskiej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji”, numer sprawy R.261.12.2023.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagrody garncarskiej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji”.

Projekt obejmuje następujące obiekty:

-        piec garncarski,

-        chałupę garncarską,

-        budynek gospodarczy wraz z jego wyposażeniem celem przystosowania obiektu do pełnienia funkcji magazynu studyjnego i wystawy garncarstwa.

Więcej…

 

R.261.11.2023 ZAKUP I DOSTAWA TARCICY

Kolbuszowa, 13 czerwca 2023 r.

R.261.11.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Zakup i dostawa tarcicy do uzupełnienia stanu w magazynie technicznym w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, numer sprawy R.261.11.2023.

 

W ramach realizowanego zadania zakłada się zakup i dostawę tarcicy w dwóch częściach, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia:

Część 1 Zamówienia:

- tarcica sosnowa nieobrzynana, okorowana 32-ka, I kl., powietrzno sucha, szer. pow. 20cm po oblamowaniu , dł. 5,0mb, w ilości:4,0m³;

- tarcica sosnowa nieobrzynana, okorowana 50-ka, I kl., ., powietrzno sucha szer. pow. 20cm po oblamowaniu, dł. 5,0mb, w ilości: 3,0m³;

- tarcica sosnowa nieobrzynana, okorowana 70-ka, I kl., ., powietrzno sucha szer. pow. 20cm po oblamowaniu, dł. 5,0mb, w ilości: 3,0m³;

- tarcica topolowa nieobrzynana, okorowana 32-ka, I kl., wilgotność 15% - 18% , szer. pow. 20cm po oblamowaniu, dł. 5,0mb, w ilości: 0,5m³;

- tarcica topolowa nieobrzynana, okorowana 50-ka, I kl., wilgotność 15% - 18%, szer. pow. 20cm po oblamowaniu, dł. 2,5mb, w ilości: 0,5m³;

- bale jodłowe obrzynane 80-ki, I kl., powietrzno sucha szer. min. 20cm, dł. 4,5mb: 2m³.

  Część 2 Zamówienia:

- tarcica dębowa nieobrzynana, okorowana 32-ka, I kl., wilgotność do 15%, szer. pow. 20cm , po oblamowaniu dł. 2,5mb, w ilości: 2,0m³;

- tarcica dębowa nieobrzynana, okorowana 50-ka, I kl., wilgotność do 15%, szer. pow. 20cm po oblamowaniu , dł. 2,5mb, w ilości: 2,0m³;

- tarcica dębowa nieobrzynana, okorowana 70-ka, I kl., wilgotność do 15%, szer. pow. 20cm po oblamowaniu m , dł. 2,5mb, w ilości: 2,0m³;

 

Uwaga!

 • I klasa drewna, czyli taka, w której nie występują wypadające sęki, sinizna czy jakiekolwiek uszkodzenia, pod względem estetycznym i wytrzymałościowym jest ona bez zarzutu;
 • tarcica / bale nieobrzynane, czyli takie, które poddano jednokrotnemu (na ostro) przetarciu na trakach, w wyniku czego otrzymano obrobione dwie powierzchnie równoległe oraz obłe (bez obróbki) powierzchnie boczne;
 • tarcica / bale obrzynane, czyli takie, które posiadają obrobione cztery płaszczyzny, a także krawędzie czoła.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1– Propozycja cenowa
 2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy – część 1 zamówienia
 3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy – część 2 zamówienia

Informacja z sesji otwarcia ofert - do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania PDF

 

R.261.10.2023 ROZBUDOWA SEKTORA RZESZOWSKIEGO

Kolbuszowa, 13 czerwca 2023 r.

R.261.10.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

Rozbudowa sektora rzeszowskiego - uzupełnienie zagrody z Budziwoja, przeniesienie wozówki i spichlerza pp Skałów z Zaczernia.” R.261.10.2023.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest rozebranie i przewiezienie wozówki i spichlerza do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie:

 1. Rozbiórki więźby dachowej: pokrycie, konstrukcja drewniana,
 2. Rozbiórki stropu wozówki i spichlerza,
 3. Rozbiórka stolarki drzwiowej wozówki i spichlerza,
 4. Rozbiórki ścian wozówki,
 5. Rozbiórki ścian zewnętrznych spichlerza,
 6. Rozbiórki podłogi spichlerza,
 7. Rozbiórki części środkowej,
 8. Odgwożdżenie, czyszczenie i impregnacja drewna rozbiórkowego,
 9. Transport z Zaczernia do PE MKL w Kolbuszowej,
 10. Ułożenie drewna rozbiórkowego w PE MKL,
 11. Wykonanie zadaszenia nad drewnem rozbiórkowym,
 12. Prace porządkowe w miejscu rozbiórki i w miejscu składowania materiału rozbiórkowego w PE MKL.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Opis i dane techniczne obiektu
 2. Załącznik nr 2 – Przedmiar robót,
 3. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy,
 4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy.

 Informacja z sesji otwarcia ofert - do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania PDF

 

 

R.261.9.2023 ZAKUP I DOSTAWA TARCICY

Kolbuszowa, 23 maja 2023 r.

R.261.9.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Zakup i dostawa tarcicy do uzupełnienia stanu w magazynie technicznym w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, numer sprawy R.261.9.2023.

W ramach realizowanego zadania zakłada się zakup i dostawę tarcicy, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia:

Tarcica:

-tarcica sosnowa nieobrzynana, okorowana 32-ka, I kl., powietrzno sucha, szer. pow. 20cm po oblamowaniu, dł. 5,0mb, w ilości:4,0m³;

-tarcica sosnowa nieobrzynana, okorowana 50-ka, I kl., powietrzno sucha szer. pow. 20cm po oblamowaniu, dł. 5,0mb, w ilości: 3,0m³;

-tarcica sosnowa nieobrzynana, okorowana 70-ka, I kl., powietrzno sucha szer. pow. 20cm po oblamowaniu dł. 5,0mb, w ilości: 3,0m³;

tarcica dębowa nieobrzynana, okorowana 32-ka, I kl., wilgotność do 15%, szer. pow. 20cm, po oblamowaniu dł. 5,0mb, w ilości: 2,0m³;

-tarcica dębowa nieobrzynana, okorowana 50-ka, I kl., wilgotność do 15%, szer. pow. 20cm po oblamowaniu, dł. 5,0mb, w ilości: 2,0m³;

-tarcica dębowa nieobrzynana, okorowana 70-ka, I kl., wilgotność do 15%, szer. pow. 20cm po oblamowaniu, dł. 5,0mb, w ilości: 2,0m³;

-tarcica topolowa nieobrzynana, okorowana 32-ka, I kl., wilgotność 15% - 18%, szer. pow. 20cm po oblamowaniu, dł. 5,0mb, w ilości: 0,5m³;

-tarcica topolowa nieobrzynana, okorowana 50-ka, I kl., wilgotność 15% - 18%, szer. pow. 20cm po oblamowaniu, dł. 5,0mb, w ilości: 0,5m³;

Bale:

-bale jodłowe obrzynane 80-ki, I kl., powietrzno sucha szer. min. 20cm, dł. 4,5mb: 2m³.

Zapytanie ofertowe do pobrania 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Propozycja cenowa
 2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Informacja z sesji otwarcia ofert -  do pobrania PDF

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - do pobrania PDF

 

A.261.4.2023 ZAKUP SAMOCHODU

Kolbuszowa, 12 maja 2023 r.

A.261.4.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa 

ZAPRASZA

do złożenia do złożenia oferty dla zamówienia pn.:

„Zakup samochodu” A.261.4.2023.

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2023 r. samochodu na potrzeby Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

 Informacja z sesji otwarcia ofert - do pobrania PDF

 
Więcej artykułów…