Podkarpackie Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

R.261.11.2020 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 02.11.2020 r.

R.261.11.2020

                                                                                     

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego pn. „Wykonanie tynków wewnętrznych w chałupie z Bożej Woli w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, nr sprawy: R.261.11.2020.

Więcej…

 

R.261.11.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Kolbuszowa, 29.10.2020

R.261.11.2020

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy zapytania ofertowego pn. „Wykonanie tynków wewnętrznych w chałupie z Bożej Woli w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, nr sprawy: R.261.11.2020

Więcej…

 

R.261.10.5.2020 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 20.10.2020

R.261.10.5.2020

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy zapytania ofertowego pn. „Remont i wymiana poszycia dachu na obiekcie stodoły
z Woli Zarczyckiej – Kołaczni w zagrodzie z Jeziórka w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, nr sprawy: R.261.10.2020

Więcej…

 

R.261.10.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 19.10.2020 r.

R.261.10.2020

                                                                                     

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy zapytania ofertowego pn. „Remont i wymiana poszycia dachu na obiekcie stodoły z Woli Zarczyckiej – Kołaczni w zagrodzie z Jeziórka w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, nr sprawy: R.261.10.2020

Więcej…

 

R.261.11.2020 - Wykonanie tynków wewnętrznych w chałupie z Bożej Woli w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36

Kolbuszowa 14.10.2020 r.

R.261.11.2020

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie tynków wewnętrznych w chałupie z Bożej Woli w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Powiaty