Podkarpackie Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

R.261.8.2023 ZAKUP I DOSTAWA TARCICY DO UZUPEŁNIENIA STANU W MAGAZYNIE TECHNICZNYM W PARKU ETNOGRAFICZNYM MKL W KOLBUSZOWEJ

Kolbuszowa, 11 maja 2023 r.

R.261.8.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Zakup i dostawa tarcicy do uzupełnienia stanu w magazynie technicznym w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, numer sprawy R.261.8.2023.

 

W ramach realizowanego zadania zakłada się zakup i dostawę tarcicy, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia:

Tarcica:

- tarcica sosnowa nieobrzynana, okorowana 32-ka, I kl., powietrzno sucha, szer. pow. 20cm po oblamowaniu, dł. 5,0mb, w ilości:4,0m³;

- tarcica sosnowa nieobrzynana, okorowana 50-ka, I kl., powietrzno sucha szer. pow. 20cm po oblamowaniu, dł. 5,0mb, w ilości: 3,0m³;

- tarcica sosnowa nieobrzynana, okorowana 70-ka, I kl., powietrzno sucha szer. pow. 20cm po oblamowaniu dł. 5,0mb, w ilości: 3,0m³;

tarcica dębowa nieobrzynana, okorowana 32-ka, I kl., wilgotność do 15%, szer. pow. 20cm, po oblamowaniu dł. 5,0mb, w ilości: 2,0m³;

- tarcica dębowa nieobrzynana, okorowana 50-ka, I kl., wilgotność do 15%, szer. pow. 20cm po oblamowaniu, dł. 5,0mb, w ilości: 2,0m³;

- tarcica dębowa nieobrzynana, okorowana 70-ka, I kl., wilgotność do 15%, szer. pow. 20cm po oblamowaniu, dł. 5,0mb, w ilości: 2,0m³;

- tarcica topolowa nieobrzynana, okorowana 32-ka, I kl., wilgotność 15% - 18%, szer. pow. 20cm po oblamowaniu, dł. 5,0mb, w ilości: 0,5m³;

- tarcica topolowa nieobrzynana, okorowana 50-ka, I kl., wilgotność 15% - 18%, szer. pow. 20cm po oblamowaniu, dł. 5,0mb, w ilości: 0,5m³;

Bale:

- bale jodłowe obrzynane 80-ki, I kl., powietrzno sucha szer. min. 20cm, dł. 4,5mb: 2m³.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania 

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Propozycja cenowa
  2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Informacja z sesji otwarcia ofert - do pobrania PDF

 

 

R.261.7.2023 DRENAŻ ZAGRODY Z BOŻEJ WOLI

Kolbuszowa, 5 maja 2023 r.

R.261.7.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

”Drenaż zagrody z Bożej Woli” R.261.7.2023.

 

Więcej…

 

R.261.6.2023 ZAKUP I DOSTAWA 800 SZT. SNOPKÓW ZE SŁOMY ŻYTNIEJ

Kolbuszowa, 4 maja 2023 r.

R.261.6.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Zakup i dostawa 800 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek na remontu dachu zabytkowego budynku drewnianego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy R.261.6.2023.

W ramach realizowanego zadania zakłada się zakup i dostawę 800 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek na remont dachu zabytkowego budynku drewnianego, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu:

- łodygi powinny być niepołamane i powiązane w wiązki: tzw. „snopki”;

- waga jednego snopka powinna wynosić ok. 7kg (+/- 1,0%);

- pojedynczy – „snopek” powinien być związany sznurkiem a jego obwód powinien wynosić  ok. 1,10 m natomiast średnica u podstawy ok. 0,40m;

- pojedynczy – „snopek ” powinien mieć długość min. 1,50 do 1,60 m, być związany dwoma sznurkami i przygotowany do transportu.Zapytanie ofertowe do pobrania

Załączniki do zapytania ofertowego:

  1. Załączniknr1–Propozycja cenowa
  2. Załączniknr2–Wzór umowy

Informacja z sesji otwarcia ofert- do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- do pobrania PDF

 

A.261.3.2023 ZAKUP SAMOCHODU

 

Kolbuszowa, 27 kwietnia 2023 r.

A.261.3.2023

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa 

ZAPRASZA

do złożenia do złożenia oferty dla zamówienia pn.:

„Zakup samochodu” A.261.3.2023.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2023 r. samochodu na potrzeby Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania 

Załączniki do zapytania ofertowego:

  1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Informacja z sesji otwarcia ofert- do pobrania PDF

 

A.261.2.2023 ZAKUP SAMOCHODU

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Kolbuszowa, 25 kwietnia 2023 r.

A.261.2.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa 

ZAPRASZA

do złożenia do złożenia oferty dla zamówienia pn.:

„Zakup samochodu” A.261.2.2023.

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2023 r. samochodu na potrzeby Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania 

Załączniki do zapytania ofertowego:

  1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - do pobrania PDF

 
Więcej artykułów…