Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.20.2023 DOSTAWA CEGŁY HISTORYCZNEJ NA REALIZACJĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA LASOWIACKIE GARNCARSTWO

R.261.20.2023 DOSTAWA CEGŁY HISTORYCZNEJ NA REALIZACJĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA LASOWIACKIE GARNCARSTWO

Kolbuszowa, 27 października 2023 r.

R.261.20.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Dostawa cegły historycznej na realizację obiektów budowlanych w ramach zadania Lasowiackie garncarstwo”, numer sprawy R.261.20.2023.

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa cegły historycznej do budowy obiektów w  zagrodzie garncarskiej wParku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, w ramach zadania pn. „Lasowiackie garncarstwo” zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia:

  1. Cegła historyczna na budynek chałupy garncarskiej – 1 170 szt. (5 palet),
  2. Cegła historyczna na piec do wypalania – 936 szt. (4 palety),

Razem 2106 szt. cegły historycznej tj. 9 palet po 234 szt. wraz z paletami.

 

Uwaga!

Cegła historycznaręcznie formowana o wymiarach 29 x 14 x 7-7,5 cm,

Mrozoodporność: pełna (25 cykli),

Nasiąkliwość: średnia 19%,

Klasa wytrzymałości: 10.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Propozycja cenowa
  2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Informacja z sesji otwarcia ofert - do pobrania PDF 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania PDF