Podkarpackie Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

R.261.4.2020 Informacja z sesji otwarcia ofert

Kolbuszowa, 30.04.2020 r.

R.261.4.2020

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania pn. „„Wykonanie kiczek ze słomy żytniej dostarczonej przez Muzeum w tzw. snopkach w ilości 400 szt. wraz wykonaniem wymiany strzechy na budynku chałupy z Huty Przedborskiej (strona zachodnia ) oraz remontem zrębu od strony tylnej (zachodniej) w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

 

Więcej…

 

R.261.4.2020 „Wykonanie kiczek ze słomy żytniej dostarczonej przez Muzeum w tzw. snopkach w ilości 400 szt. wraz wykonaniem wymiany strzechy na budynku chałupy z Huty Przedborskiej (strona zachodnia ) oraz remontem zrębu od strony tylnej w PE MKL

Kolbuszowa 14.04.2020 r.

R.261.4.2020

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie kiczek ze słomy żytniej dostarczonej przez Muzeum w tzw. snopkach w ilości 400 szt. wraz wykonaniem wymiany strzechy na budynku chałupy z Huty Przedborskiej (strona zachodnia ) oraz remontem zrębu od strony tylnej (zachodniej) w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

 

Więcej…

 

R.261.2.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 27.03.2020r.

Nr sprawy: R.261.2.2020

                                                                                     

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Zapytanie ofertowe – Wykonanie i dostawa 400 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek i rogówek na remontu dachów obiektów w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36. Nr sprawy: R.261.2.2020.

 

Więcej…

 

R.261.2.2020 „Wykonanie i dostawa 400 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek i rogówek na remontu dachów obiektów w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36

 

Kolbuszowa, 10.03.2020 r

R.261.2.2020

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie i dostawa 400 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek i rogówek na remontu dachów obiektów w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36. Nr sprawy: R.261.2.2020.

 

Więcej…

 

A.261.11.2019 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 22.11.2019 r.

Nr sprawy: A.261.11.2019   

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postepowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „Montaż i uruchomienie zakupionej przez MKL pompy SE 1.80.100.15.4.50D.B. 1,5 kW 400V 10m ssącej, na wsporniku montażowym poz.sch.DN 80 1.1-3kW firmy Grundfos w istniejącej studni suchej przy młynie wodnym z Żołyni w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Powiaty