Podkarpackie Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

R.261.4.2023 DOPOSAŻENIE STOLARNI PARKU ETNOGRAFICZNEGO MKL W KOLBUSZOWEJ

Kolbuszowa, 29 marca 2023 r.

R.261.4.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

Doposażenie stolarni Parku Etnograficznego MKL w Kolbuszowej R.261.4.2023.

Więcej…

 

R.261.3.2023 DOPOSAŻENIE STOLARNI PARKU ETNOGRAFICZNEGO MKL W KOLBUSZOWEJ

Kolbuszowa, 22 marca 2023 r.

R.261.3.2023

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

Doposażenie stolarni Parku Etnograficznego MKL w Kolbuszowej R.261.3.2023.

Więcej…

 

R.261.2.2023 REMONT STODOŁY Z GLIN MAŁYCH

Kolbuszowa, 22.02.2023 r.

R.261.2.2023

 

 

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

”Remont stodoły z Glin Małych” R.261.2.2023.

Więcej…

 

R.261.1.2023 ZAGRODA Z BOŻEJ WOLI – ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Kolbuszowa, 21.02.2023 r.

R.261.1.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

”Zagroda z Bożej Woli – zagospodarowanie terenu” numer sprawy R.261.1.2023

Więcej…

 

R.261.11.2022 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 14.11.2022 r.

R.261.11.2022

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: „Częściowe zagospodarowanie terenu strefy zaplecza „A”, założenie dworskie” numer sprawy R.261.11.2022.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

F.H.U.P. „MURDRA-PLUS” Mateusz Drapała, ul. Mielecka 148, 36-100 Kolbuszowa – 97 458,36 zł netto.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryterium oceny ofert.

Jacek Bardan

p.o. Dyrektor Muzeum

 
Więcej artykułów…