Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.22.2023 DOSTAWA BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO W CELU ZESTAWIENIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W ZAGRODZIE GARNCARSKIEJ W RAMACH ZADANIA LASOWIACKIE GARNCARSTWO

R.261.22.2023 DOSTAWA BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO W CELU ZESTAWIENIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W ZAGRODZIE GARNCARSKIEJ W RAMACH ZADANIA LASOWIACKIE GARNCARSTWO

Kolbuszowa, 13 listopada 2023 r.

R.261.22.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Dostawa bloczków z betonu komórkowego w celu zestawienia budynku gospodarczego w zagrodzie garncarskiej w ramach zadania Lasowiackie garncarstwo”, numer sprawy R.261.22.2023.

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa bloczków z betonu komórkowego w celu zestawienia budynku gospodarczego w zagrodzie garncarskiej w ramach zadania pn.: „Lasowiackie garncarstwo” zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia:

Bloczek z betonu komórkowego – 1680 szt. (35 palet po 48 szt. bloczków na palecie).

Bloczek z betonu komórkowego:

-        Wymiary: wysokość 24 cm, długość 59 cm, szerokość: 24 cm,

-        Klasa gęstości: 600,

-        Profilowanie gładkie.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Propozycja cenowa,
  2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy.

Informacja z sesji otwarcia ofert do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania PDF