Podkarpackie Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

MKL-0001/37/16 Remont – wymiana poszycia dachów ze słomy

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Remont – wymiana poszycia dachów ze słomy” w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36, na obiektach:

1.      chałupa z Woli Zarczyckiej

2.      stodoła z Cyganów w zagrodzie z Wrzaw

 

Więcej…

 

MKL-0001/29/16 Konserwacja i zestawienie suszarni nasion z Dąbrówek

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Więcej…

 

MKL-0001/28/16 Opracowanie studium wykonalności dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

  

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Więcej…

 

MKL-0001/29/16 Konserwacja i zestawienie suszarni nasion z Dąbrówek

   

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: zapytania ofertowego pn. „Konserwacja i zestawienie suszarni nasion z Dąbrówek w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36, numer sprawy MKL-0001/29/16.

Więcej…

 

MKL-0001/28/16 Opracowanie studium wykonalności dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania pn. „Opracowanie studium wykonalności dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, numer sprawy: MKL - 0001/28/16.

  

Więcej…

 
Więcej artykułów…