Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.5.2022 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

R.261.5.2022 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 07.06.2022 r.

R.261.5.2022

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy zapytania ofertowego pn: ”Zagroda z Bożej Woli - kontynuacja prac budowlanych” numer sprawy R.261.5.2022.

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że 7 czerwca 2022 roku o godz. 10:30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6; 36-100 Kolbuszowa odbyło się otwarcie ofert.

 

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł)

1.

„MURDRA” F.H.U.P. Drapała Stanisław

ul. Mielecka 148,

36-100 Kolbuszowa

93 199,67 zł

114 635,59 zł

 

Podpisy komisji:

1. Artur Plizga

2. Katarzyna Mańkowska

3. Iwona Wlazło