Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.3.2022 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

R.261.3.2022 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Kolbuszowa, 11.05.2022 r.

R.261.3.2022

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

   

Zamawiający – Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. Kościuszki 6, 36 -100 Kolbuszowa zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: „Zakup i dostawa 450 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek na remont dachu zabytkowego budynku drewnianego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy R.261.3.2022.

 

 

Przyczyna unieważnienia postępowania:

W terminie podanym w zapytaniu ofertowym wpłynęła jedna oferta, która przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego, ust. 15 pkt. 1 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku, gdy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający informuję o unieważnieniu wyżej wymienionego postępowania.