Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.6.2022 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

R.261.6.2022 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 09.06.2022 r.

R.261.6.2022

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

„Impregnacja dachów pokrytych gontem w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na następujących obiektach drewnianych:

1. Zespół kościelny z Rzochowa,

2. Spichlerz z Bidzin”. Nr sprawy R.261.6.2022

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że 9 czerwca 2022 roku o godz. 10:30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6; 36-100 Kolbuszowa odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Części nr 1 – Zespół kościelny z Rzochowa (kościół, dzwonnica, ogrodzenie z kapliczkami z Mielca-Rzochowa.

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł)

1.

„MURDRA” F.H.U.P. Drapała Stanisław

ul. Mielecka 148,

36-100 Kolbuszowa

52 353 85

64 395,24

Części nr 2 – Spichlerz z Bidzin.

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł)

1.

„MURDRA” F.H.U.P. Drapała Stanisław

ul. Mielecka 148,

36-100 Kolbuszowa

38 347,93

47 167,95

Jacek Bardan

p.o. Dyrektor Muzeum