Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.2.2022 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

R.261.2.2022 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 14.04.2022 r.

R.261.2.2022

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy zapytania ofertowego pn: „Zakup i dostawa 450 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek na remont dachu zabytkowego budynku drewnianego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy R.261.2.2022.

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że do otwarcia ofert tj. do 14.04.2020 r do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.

 

Komisja w składzie:

1. Katarzyna Mańkowska

2. Anna Stanisławska

3. Iwona Wlazło


Jacek Bardan

p.o. Dyrektor Muzeum