Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.3.2022 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

R.261.3.2022 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 05.05.2022 r.

R.261.3.2022

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

„Zakup i dostawa 450 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek na remont dachu zabytkowego budynku drewnianego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy R.261.3.2022.

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że 5 maja 2022 roku o godz. 10:30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6; 36-100 Kolbuszowa odbyło się otwarcie ofert.

 

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł)

1.

Dorota Chmielewska

Kiersnówek 41

17-120 Brańsk

32 400,00

39 852,00

Podpisy komisji:

1. Artur Plizga

2. Anna Stanisławska

3. Iwona Wlazło

 

Jacek Bardan

p.o. Dyrektor Muzeum