Podkarpackie Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

MKL-0001/60/16 „Zestawienie leśniczówki z Zerwanki, stajni z Przecławia, spichlerzyka z Zerwanki w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36; etap I - wykonanie fundamentów”

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Zestawienie leśniczówki z Zerwanki, stajni z Przecławia, spichlerzyka z Zerwanki w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36; etap I - wykonanie fundamentów" w ramach zadania pn."Budowa założenia leśnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36

Więcej…

 

MKL - 0001/37/16 Remont – wymiana poszycia dachów ze słomy; Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Remont – wymiana poszycia dachów ze słomy w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36, na obiektach: chałupa z Woli Zarczyckiej i stodoła z Cyganów w zagrodzie z Wrzaw”, numer sprawy: MKL - 0001/37/16.

 

Więcej…

 

MKL-0001/37/16 Remont – wymiana poszycia dachów ze słomy

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Remont – wymiana poszycia dachów ze słomy” w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36, na obiektach:

1.      chałupa z Woli Zarczyckiej

2.      stodoła z Cyganów w zagrodzie z Wrzaw

 

Więcej…

 

MKL-0001/29/16 Konserwacja i zestawienie suszarni nasion z Dąbrówek

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Więcej…

 

MKL-0001/28/16 Opracowanie studium wykonalności dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

  

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Powiaty