Podkarpackie Zapytania ofertowe PE.081.8.2017 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

PE.081.8.2017 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

alt

 

Nr sprawy: PE.081.8.2017                                                       Kolbuszowa, 28.01.2019 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Zapytanie ofertowe – zestawienie wiaty garncarskiej wraz z wykonaniem elektryki wewnętrznej w ramach projektu „Wiata garncarska w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”. numer sprawy: PE.081.8.2017

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 28.01.2019 r. o godz. 10:30 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

Okres rękojmi (w miesiącach)

1.

FHUP „MARBUD” Józef Margosiak

Podsarnie 88
34-721 Raba Wyżna

82 260,50

60

2.

EKO-DREW-DOM Tadeusz Harkabuz

Harkabuz 67A
34-721 Raba Wyżna

111 180,70

72

3.

Zakład Obróbki i Handlu Drewnem Gabriel Jamróz

ul. Kolbuszowska 27;
36-122 Dzikowiec

83 519,86

84

4.

„MURDRA” F.H.U.P. Drapała Stanisław

ul. Mielecka 148;
36-100 Kolbuszowa

78 500,00

84

Podpisy komisji:

1. Artur Plizga

2. Katarzyna Mańkowska

3. Anna Jemioło