Podkarpackie Zapytania ofertowe MKL-0001/68/122/16 Zapytanie ofertowe - Dostawa wyposażenia dworu z Brzezin (meble) w ramach projektu „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”

MKL-0001/68/122/16 Zapytanie ofertowe - Dostawa wyposażenia dworu z Brzezin (meble) w ramach projektu „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”

 

 alt

Kolbuszowa, 01.02.2019 r.

MKL-0001/68/122/16

Zapytanie ofertowe - Dostawa wyposażenia dworu z Brzezin (meble) w ramach projektu „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”

 

 

Zapytanie ofertowe nr MKL-0001/68/122/16 z dnia 01.02.2019

Załączniki do zapytania:

 

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Formularz ofertowy.

3. Wzór umowy.

3.2 wzór gwarancji

4. Oświadczenie

5. Oświadczenia o spełnianiu warunków