Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.7.2018 Zapytanie ofertowe - „Remont chałupy z Bożej Woli oraz budynku gospodarczego z Bożej Woli w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

R.261.7.2018 Zapytanie ofertowe - „Remont chałupy z Bożej Woli oraz budynku gospodarczego z Bożej Woli w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

Kolbuszowa. dnia 28.09.2018 r.

R.261.7.2018

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Remont chałupy z Bożej Woli oraz budynku gospodarczego z Bożej Woli w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

 

 Zapytanie ofertowe R.261.7.2018 z dnia 28.09.2018 r.

 

Załączniki do zapytania:

1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”,

2. Oświadczenie,

3. Przedmiar robót - Remont chałupy z Bożej Woli,

4. Przedmiar robót - Remont budynku gospodarczego z Bożej Woli,

5. Wzór umowy.