Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.7.2018 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

R.261.7.2018 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

R.261.7.2018                                                                                                   

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Remont chałupy z Bożej Woli oraz budynku gospodarczego z Bożej Woli w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy: R.261.7.2018

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 15-10-2018 r. o godz. 10:30 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono jedną ofertę:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Murdra FHUP Drapała Stanisław ul. Mielecka 148 ,Kolbuszowa Dolna, 36-100 Kolbuszowa

Cena oferty:

Remont chałupy z Bożej Woli:

cena netto: 64 890,00 zł; cena brutto: 79 814,70 zł

Remont budynku gospodarczego z Bożej Woli:

cena netto: 43 900,00 zł; cena brutto: 53 997,00 zł

 

Komisja:

1. Artur Plizga

2. Katarzyna Mańkowska

3. Anna Jemioło