Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.7.2018 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

R.261.7.2018 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 22.10.2018

R.261.7.2018

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania pn. „Remont chałupy z Bożej Woli oraz budynku gospodarczego z Bożej Woli w Parku Etnograficznym Muzeum kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy: R.261.7.2018.

 

 

1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma Handlowo-Usługowo-Prodykcyjna „Murdra” Stanisław Drapała
ul. Mielecka 148 Kolbuszowa Dolna

36-100 Kolbuszowa

na kwotę 64 890,00 zł netto – chałupa, 43 900,00 zł netto – budynek gospodarczy.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu

 

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum