Podkarpackie Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

MKL-0001/29/16 Konserwacja i zestawienie suszarni nasion z Dąbrówek

   

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: zapytania ofertowego pn. „Konserwacja i zestawienie suszarni nasion z Dąbrówek w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36, numer sprawy MKL-0001/29/16.

Więcej…

 

MKL-0001/28/16 Opracowanie studium wykonalności dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania pn. „Opracowanie studium wykonalności dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, numer sprawy: MKL - 0001/28/16.

  

Więcej…

 

MKL-0001/29/16 Konserwacja i zestawienie suszarni nasion z Dąbrówek

 

Więcej…

 

MKL-0001/28/16 Opracowanie studium wykonalności dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Więcej…

 

MKL-202/1/16 Zakup samochodu dla MKL

Kolbuszowa, 18.05.2016 r.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert.

 

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Powiaty