Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.8.2018 Dostawę tarcicy, bali i krawędziaków do Parku Etnograficznego

R.261.8.2018 Dostawę tarcicy, bali i krawędziaków do Parku Etnograficznego

 

Kolbuszowa, 07-12-2018 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn na „Dostawę tarcicy, bali i krawędziaków do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36 wraz z wyładunkiem i ułożeniem na sztaplu we wskazanym miejscu przez zamawiającego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z podziałem na części”, nr sprawy: R.261.8.2018.

 

 

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 07-12-2018 r. o godz. 11:30 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł)

  1.  

Zakład Obróbki i Handlu Drewnem Gabriel Jamróz

36-122 Dzikowiec

Dzikowiec 110

Cz. I: 5 398,12

Cz. II: 15 840,00

Cz. I: 6 639,69

Cz. II: 19 483,20

 

Podpisy Komisji:

1. Artur Plizga

2. Katarzyna Mańkowska

3. Wojciech Dragan