Podkarpackie Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

MKKL-0001/60/16 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania pn. „Zestawienie leśniczówki z Zerwanki, stajni z Przecławia, spichlerzyka z Zerwanki  w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36; etap I - wykonanie fundamentów”  w ramach zadania pn.”Budowa założenia leśnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”

 

Więcej…

 

MKL-0001/60/16 Informacja z sesji otwarcia ofert

                             INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia „Zestawienie leśniczówki z Zerwanki,
stajni z Przecławia, spichlerzyka z Zerwanki w Parku Etnograficznym Muzeum
Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36; etap I - wykonanie fundamentów”
w ramach zadania pn.”Budowa założenia leśnego w Parku Etnograficznym Muzeum
Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36, numer sprawy: MKL - 0001/60/16
.

Więcej…

 

MKL-0001/61/16 Informacja z sesji otwarcia ofert

                            INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia „Wykonanie przyłącza wodociągowego,
przyłącza p.poż. i kablowego przyłącza elektroenergetycznego  do budynków
założenia leśnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
ul. Wolska 36” w ramach zadania  pn.”Budowa założenia leśnego w Parku
Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36
,
numer sprawy: MKL - 0001/61/16.

 

Więcej…

 

MKL-0001/61/16 „Wykonanie przyłącza wodociągowego, przyłącza p.poż. i kablowego przyłącza elektroenergetycznego do budynków założenia leśnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie przyłącza wodociągowego, przyłącza p.poż. i kablowego przyłącza elektroenergetycznego do budynków założenia leśnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36" w ramach zadania pn."Budowa założenia leśnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36

Więcej…

 

MKL-0001/60/16 „Zestawienie leśniczówki z Zerwanki, stajni z Przecławia, spichlerzyka z Zerwanki w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36; etap I - wykonanie fundamentów”

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Zestawienie leśniczówki z Zerwanki, stajni z Przecławia, spichlerzyka z Zerwanki w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36; etap I - wykonanie fundamentów" w ramach zadania pn."Budowa założenia leśnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Powiaty