Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.1.2022 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

R.261.1.2022 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 07.04.2022 r.

R.261.1.2022

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego pn. Zakup i dostawa grubiarki i pilarki stołowej do drewna do Parku Etnograficznego MKL w Kolbuszowej wraz z transportem i wyładunkiem, nr sprawy R.261.1.2022.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Części nr 1 – grubiarka do drewna

P.H.U. JR SERWIS Joanna Raczkowska, ul. Zaciszna 9, 63-200 Jarocin - 45 000,00 netto

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryterium oceny ofert.

Części nr 2 – pilarka stołowa do drewna

„REMA” S.A., ul. Bolesława Chrobrego 5, 11-440 Reszel - 31 300,00 netto

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryterium oceny ofert.


Artur Plizga 

Zastepca Dyrektora