Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.1.2022 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

R.261.1.2022 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 01.04.2022 r.

R.261.1.2022

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy zapytania ofertowego pn. Zakup i dostawa grubiarki i pilarki stołowej do drewna do Parku Etnograficznego MKL w Kolbuszowej wraz z transportem i wyładunkiem, nr sprawy R.261.1.2022.

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że 1 kwietnia 2022 roku o godz. 10:30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,

ul. Kościuszki 6; 36-100 Kolbuszowa odbyło się otwarcie ofert.

 

 

 

Złożono następujące oferty:

Części nr 1 – grubiarka do drewna

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

1.

P.H.U. JR SERWIS Joanna Raczkowska

ul. Zaciszna 9
63-200 Jarocin

45 000,00

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe PHU „BMS” sp.j. Z. Bielecki

ul. Staszica 22

82-500 Kwidzyn

54 560,00

Części nr 2 – pilarka stołowa do drewna

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

1.

P.H.U. JR SERWIS Joanna Raczkowska

ul. Zaciszna 9
63-200 Jarocin

37 600,00

2.

„REMA” S.A.

ul. Bolesława Chrobrego 5 11-440 Reszel

31 300,00

3.

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe PHU „BMS” sp.j. Z. Bielecki

ul. Staszica 22
82-500 Kwidzyn

39 150,00

4.

Zakład Usługowo-Handlowy „ELKOT” Krzysztof Kotkowski

ul. 25 Czerwca 71

26-600 Radom

31 399,00

 

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum