Podkarpackie Zapytania ofertowe A.233.2.2021 Informacja z sesji otwarcia ofert

A.233.2.2021 Informacja z sesji otwarcia ofert

Kolbuszowa, 21.01.2022 r.

A.233.2.2021

                                                                                     

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy ogłoszenia na przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu Peugeot Boxer 2004 roku, nr rejestracyjny RKL 75AC, nr sprawy: A.233.2.2021

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że 21 stycznia 2022 roku. o godz. 10:15 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6; 36-100 Kolbuszowa odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa oferenta

Cena brutto (zł)

1.

Gospodarstwo Rolno Usługowe

Arkadiusz Baran

4 255,00

2.

ACTIVER Sp. z o.o.

3 710,00

3.

FilCar Łukasz Golmento

4 345,00

4.

Piotr Skóra

2 399,00

5.

Henryk Drałus

4 200,00

Oferta Firmy F.H.U. ITP Jacek Dziankowski ul. Dworcowa 81/17, 10-437 Olsztyn - wpłynęła o godzinie 10:45 tj. po terminie otwarcia ofert(godz.10:15). W związku z powyższym oferta nie została otwarta.

Podpisy komisji:

  1. Artur Plizga
  2. Anna Stanisławska
  3. Iwona Wlazło

Dyrektor Muzeum 

Jacek Bardan