Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.10.2021 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

R.261.10.2021 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 25.11.2021 r.

R.261.10.2021

                                                                                     

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy zapytania ofertowego pn. „Zakup i dostawa tarcicy sosnowej oraz bali sosnowych do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, nr sprawy R.261.10.2021.

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że 25 listopada 2021 roku. o godz. 10:30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6; 36-100 Kolbuszowa odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

1.

DREW-DUL Marek Dul

ul. Rzeszowska 396

36-121 Wilcza Wola

27 435,50zł

Podpisy komisji:

  1. Artur Plizga
  2. Wojciech Dragan
  3. Wojciech Dulski

Jacek Bardan 

Dyrektor Muzuem