Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.8.2021 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

A.261.8.2021 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 18.11.2021 r.

A.261.8.2021

                                                                                     

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: ”Zakup nowego pojazdu użytkowego (osobowo-bagażowego)
o napędzie elektrycznym dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, nr sprawy: A.261.8.2021.

 

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że 18 listopada 2021 roku. o godz. 10:30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6; 36-100 Kolbuszowa odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BARTESKO” Bartłomiej Skowroński

ul. Floriańska 35

63-720 Koźmin Wlkp.

59 500,00

2.

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „TENSI” s.c.
R. Piątkowski, K. Warchałowski

ul. Przemysłowa 24

39-300 Mielec

51 517,00

3.

Melex Sp. z o.o.

ul. Inwestorów 25

39-300 Mielec

51 751,00

Podpisy komisji:

  1. Artur Plizga
  2. Katarzyna Mańkowska
  3. Wojciech Dulski

Dyrektor Muzeum

Jacek Bardan