Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.10.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

R.261.10.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 19.10.2020 r.

R.261.10.2020

                                                                                     

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy zapytania ofertowego pn. „Remont i wymiana poszycia dachu na obiekcie stodoły z Woli Zarczyckiej – Kołaczni w zagrodzie z Jeziórka w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, nr sprawy: R.261.10.2020

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że 19 października 2020 roku. o godz. 10:30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,

ul. Kościuszki 6; 36-100 Kolbuszowa odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

1.

Michałek Danuta

Domatków 34

36-100 Kolbuszowa

18 767,00

Podpisy komisji:

  1. Anna Stanisławska
  2. Marta Kosior
  3. Katarzyna Mańkowska