Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.11.2020 - Wykonanie tynków wewnętrznych w chałupie z Bożej Woli w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36

R.261.11.2020 - Wykonanie tynków wewnętrznych w chałupie z Bożej Woli w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36

Kolbuszowa 14.10.2020 r.

R.261.11.2020

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie tynków wewnętrznych w chałupie z Bożej Woli w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 14 października 2020 r.

 

 

Załączniki:

1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”.
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną.
3. Oświadczenie.
4. Charakterystyka obiektu.
5. Przedmiar robót.