Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.10.2020 - Remont i wymiana poszycia dachu na obiekcie stodoły z Woli Zarczyckiej – Kołaczni w zagrodzie z Jeziórka w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36

R.261.10.2020 - Remont i wymiana poszycia dachu na obiekcie stodoły z Woli Zarczyckiej – Kołaczni w zagrodzie z Jeziórka w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36

Kolbuszowa 02.10.2020 r.

R.261.10.2020

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Remont i wymiana poszycia dachu na obiekcie stodoły z Woli Zarczyckiej – Kołaczni

w zagrodzie z Jeziórka w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

 

Zapytanie ofertowe R.261.10.2020 z 2 października 2020 r.

 

 

załączniki do zapytania:

 

1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”.
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną.
3. Oświadczenie.
4. Charakterystyka obiektu do wymiany strzech
5. Przedmiar robót

 

Artur Plizga

 

Zastępca Dyrektora