Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.10.5.2020 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

R.261.10.5.2020 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 20.10.2020

R.261.10.5.2020

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy zapytania ofertowego pn. „Remont i wymiana poszycia dachu na obiekcie stodoły
z Woli Zarczyckiej – Kołaczni w zagrodzie z Jeziórka w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, nr sprawy: R.261.10.2020

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Michałek Danuta Domatków 34

36-100 Kolbuszowa

Cena oferty: 18 767,00

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryterium oceny ofert.

 

Zastępca Dyrektora

Artur Plizga