Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.11.2019 „Montaż i uruchomienie zakupionej przez MKL pompy SE 1.80.100.15.4.50D.B. 1,5 kW 400V 10m ssącej, na wsporniku montażowym poz.sch.DN 80 1.1-3kW firmy Grundfos w istniejącej studni suchej przy młynie wodnym z Żołyni w Parku Etnograficznym Mu

A.261.11.2019 „Montaż i uruchomienie zakupionej przez MKL pompy SE 1.80.100.15.4.50D.B. 1,5 kW 400V 10m ssącej, na wsporniku montażowym poz.sch.DN 80 1.1-3kW firmy Grundfos w istniejącej studni suchej przy młynie wodnym z Żołyni w Parku Etnograficznym Mu

Kolbuszowa, 22.10.2019 r.

A.261.11.2019

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Montaż i uruchomienie zakupionej przez MKL pompy SE 1.80.100.15.4.50D.B. 1,5 kW 400V 10m ssącej, na wsporniku montażowym poz.sch.DN 80 1.1-3kW firmy Grundfos w istniejącej studni suchej przy młynie wodnym z Żołyni w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”

 

 

Zapytanie ofertowe z 22 października 2019 r.

 

Załączniki do zapytania:

 

1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”.

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną.

3. Oświadczenie.

4. Przedmiar robót.

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum