Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.12.2019 Zapytanie ofertowe - „Roboty wykończeniowe leśniczówki z Zerwanki (posadzka i szambo z przykanalikiem) w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.”

A.261.12.2019 Zapytanie ofertowe - „Roboty wykończeniowe leśniczówki z Zerwanki (posadzka i szambo z przykanalikiem) w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.”

Kolbuszowa, 22.10.2019 r.

A.261.12.2019

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

      „Roboty wykończeniowe leśniczówki z Zerwanki (posadzka i szambo z przykanalikiem) w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.”

 

 

 

Zapytanie ofertowe z 22 października 2019 r.

 

załączniki do zapytania:

1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”.
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną.
3. Oświadczenie.
4. Przedmiar robót.
5. Projekt- część sanitarna.
6. Wzór umowy.

Jacek Bardan 

Dyrektor Muzeum