Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.10.2019 Remont istniejącego odrodzenia parkingu w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36

A.261.10.2019 Remont istniejącego odrodzenia parkingu w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36

Kolbuszowa, 09.10.2019 r.

A.261.10.2019

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Remont istniejącego odrodzenia parkingu w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

 

 

 

Zapytanie ofertowe z 9 października 2019

 

Załączniki do zapytania:

  1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”.
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną.
  3. Oświadczenie.
  4. Przedmiar robót.
  5. Wzór umowy.

Artur Plizga

Zastępca dyrektora