Podkarpackie Zapytania ofertowe MKL-0001/68/129/16 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

MKL-0001/68/129/16 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

rpo

Kolbuszowa, 22-07-2019

MKL-0001/68/129/16

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. Dostawa zestawu multimedialnego oraz nagłośnienia w ramach projektu „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, nr sprawy MKL-0001/68/129/16

 

Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Szczepański Music Spółka jawna

ul. Grunwaldzka 26

35 - 068 Rzeszów,

kwota brutto: 27 080,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Dostawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów zakresie przedstawionego kryterium Cena brutto.

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum