Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.4.2019 Zapytanie cenowe - Wykonanie tynków zewnętrznych i brakujących tynków wewnętrznych leśniczówki z Zerwanki w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.”

A.261.4.2019 Zapytanie cenowe - Wykonanie tynków zewnętrznych i brakujących tynków wewnętrznych leśniczówki z Zerwanki w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.”

 

Kolbuszowa, 07.08.2019 r.

A.261.4.2019

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

      „Wykonanie tynków zewnętrznych i brakujących tynków wewnętrznych leśniczówki z Zerwanki w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.”

 

 

Zapytanie cenowe z dnia 7.08.2019 r.

 

Załączniki do zapytania:

 

     1. Wzór druku dla „propozycji cenowej"
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków
4. Przedmiar robót
5. Projekt budowlany
5.1. Projekt budowlany– opis
5.2. Projekt budowlany- rysunki
6. Projekt wykonawczy
6.1. Projekt wykonawczy– opis
6.2. Projekt wykonawczy- rysunki
7. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
8. Wzór umowy